Sportende kinderen zitten beter in hun vel

25-06-2019

15.45

Aula

Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life

J.Moeijes

prof.dr. J.W.R. Twisk, copromotor dr. J.T. van Busschbach

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Kinderen die regelmatig deelnemen aan sportactiviteiten in clubverband, hebben doorgaans een betere psychosociale gezondheid en een hogere kwaliteit van leven dan leeftijdgenootjes die weinig of niet sporten. Janet Moeijes onderzocht of kenmerken van sportparticipatie samenhangen met psychosociale gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en richtte haar onderzoek op de deelname aan sportclubactiviteiten; de dominante vorm van sportparticipatie door kinderen in Nederland.

Moeijes toont aan dat kinderen die regelmatig sporten beter in hun vel zitten dan kinderen die niet of weinig sporten.  Sportende kinderen zijn meestal vrolijker, minder angstig en tevredener over hun bestaan. Daarbij is het soort sport dat zij beoefenen, van ondergeschikt belang is. Zo maakt het weinig uit of kinderen een individuele of een teamsport doen en maakt het ook weinig verschil of het een binnen- of een buitensport is. De frequentie van sportbeoefening is veel belangrijker. Dit inzicht leidt tot de aanbeveling dat kinderen moeten worden gestimuleerd om een sport te kiezen die ze leuk vinden, zodat ze deze regelmatig zullen beoefenen.

Moeijes onderzocht drie jaar lang 76 basisscholen verspreid over heel Nederland. In totaal deden ruim 2.000 kinderen van groep 7 en 8 mee, zij vulden verschillende vragenlijsten in.

Meer informatie over het proefschrift in DARE