Rap en zanginterventies op school bevorderen welzijn jongeren

25-06-2019

09.45

Aula

Teens R(h)apsody

S.Uhlig

prof.dr. E.J.A. Scherder, copromotor dr. E. Jansen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Muziektherapie in de vorm van een rap-en-zing-interventie in grote schoolklassen ondersteunt jongeren in hun emotionele behoeften en biedt mogelijkheden ter verbetering van hun welzijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sylka Uhlig die voor het eerst aantoont dat jongeren graag meewerken aan de verbetering van hun welzijn door middel van motiverende muziektherapie. Uhlig testte het klassikaal uitgevoerde Rap & Sing Music Therapy-onderzoek in grote groepen van 30 adolescenten (leeftijd 8-12) in een Jena-Plan-School in Nijmegen. 

Muziek hoort thuis op school
Eén op de vier tot zes jongeren in de wereld vertoont geestelijke gezondheidsproblemen. In Nederland zijn dat 22% van de adolescenten. Wereldwijd zijn de enorme kosten voor de geestelijke gezondheid de hoogste economische last met een cumulatieve impact - adolescenten die in de kindertijd ernstig asociaal waren, kosten tien keer zo veel als hun die later problemen ontwikkelden. Uhlig: “Er is echter nauwelijks iets bekend over werkzame muziek(therapie) interventies op Nederlandse scholen ter bevordering van emotieregulering bij jongeren. Mijn onderzoek laat zien dat muziek-en muziek-therapeutische interventies thuis horen in de dagelijks schoolpraktijk ter ondersteuning van de emotieregulatie van jongeren.” Meer onderzoek is nodig.

Andere effecten
Het kortdurende Rap & Sing Music Therapy-programma (vier maanden) laat geen positieve effecten zien op slaap (rust-activiteit-ritme) en uitvoerende functies zoals planning. Een video-analyse van de interacties tijdens de sessies wees wel op momenten van verhoogde aandacht van adolescenten met verminderde afleidende gebaren en bewegingen, een kortstondige executieve controle door middel van synchronisatie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE