Analysemethoden voor gechloreerde paraffines geoptimaliseerd om hun niveau in Australië te evalueren

14-02-2019

09.45

Aula

Optimising analytical methods for chlorinated paraffins to evaluate their levels in Australia

L.M. van Mourik

prof.dr. J. Boer, prof.dr. J. Muller, copromotoren dr. C. Gaus, prof.dr. P.E.G. Leonards

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Louise van Mourik evalueerde en bevorderde de bepaling van gechloreerde paraffines (CP's) om voor het eerst een voorlopige evaluatie van hun milieu- en menselijke niveaus op het zuidelijk halfrond (Australië) mogelijk te maken.

Van Mourik ontdekte dat CP's in veel toepassingen worden gebruikt, zoals weekmakers en vlamvertragers in kunststoffen, als smeermiddelen in afdichtingsmiddelen en verven en voor vetsmering in textiel. Alleen China produceert 1 miljoen metrische ton per jaar, wat net zo zwaar is als 99 Eiffeltorens (circa 10.100 ton). Van de drie CP-subgroepen, d.w.z. korte keten (C10-13, SCCP's), middellange keten (C14-17, MCCP's) en langketenige CP's (C> 17, LCCP's), bevestigden de beschikbare gegevens het gevarenpotentieel (d.w.z. bioaccumulerend , resistentie tegen afbraak en toxiciteit) van KKCP's. Gegevens over MCCP's en LCCP's zijn schaars, vooral omdat de op dat moment beschikbare methoden (dat wil zeggen GC) ze niet konden detecteren.

Van Mourik detecteerde met een nieuwe en geoptimaliseerde methode (APCI-qToF-HRMS) die alle drie subgroepen kon detecteren KCP's, MCCP's en LCCP's in rioolslib (lage μg / g). Zij vond ook SCCP's en MCCP's in de lucht (lage ng / m3) en in gepoolde serummonsters van de algemene bevolking (laag μg / g lipidegewicht). Hun aanwezigheid, waaronder toenemende niveaus in de afgelopen jaren bij mensen en hun belangrijkste toepassingen in materialen voor gebruik binnenshuis, vereist meer aandacht voor de vraag of beheersmaatregelen nodig zijn.

Meer informatie over het proefschrift in DARE