Archieven Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie en grenzen contrarevolutionaire oorlogsvoering

20-03-2019

15.45

Aula

Itineraries

N. Rousseau

prof.dr. S. Legene, prof.dr. P. Hayes

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Nicky Rousseau onderzocht of de TRC de macht van de veiligheidstroepen van de apartheid of hun zwakheid heeft blootgelegd. De grootste klap van de formele strijd om de apartheid te beëindigen, werd veroorzaakt door buurlanden.

Het promotieonderzoek is een portfolio van artikelen die voortkomen uit het werk van de South African Truth Commission (TRC) en het Task Team van de vermiste persoon. Het richt zich voornamelijk op het werk van de TRC over de apartheidsveiligheidstroepen. Hoe heeft het TRC informatie verzameld over het beleid en de strategieën van de veiligheid van de apartheid? Hoe heeft het de archieven van veiligheidskrachten begrepen? En waarom concentreerde zijn onderzoek en onderzoek zich vooral op de periode 1985-1989 waarin de veiligheidstroepen een meedogenloos beleid van contrarevolutionaire oorlogvoering tegen mede-Zuid-Afrikanen voerden.

Een belangrijk en enigszins controversieel argument is dat contrarevolutionaire oorlogvoering eerder de grenzen onthult dan een almachtige veiligheidsstaat. Terwijl contrarevolutionaire oorlogsvoering werd ingezet in de buurlanden om bevrijdingslegers buiten de grenzen van Zuid-Afrika te houden, had de apartheidsstaat moeite om deze strategieën in Zuid-Afrika in te zetten. De conclusie die hieruit wordt getrokken, is dat de grootste klap van de formele strijd om de apartheid te beëindigen, werd veroorzaakt door buurlanden.

Een dag later was Nicky Rousseau te gast in het Zuid-Afrikahuis, waar ze met journalist Bart Luirink in gesprek ging over haar bevindingen.
 Een verslag van dit gesprek vind je op de website van Voertaal.