De culturele waarde van landschappen in Europa

21-01-2019

11.45

Aula

Cultural Value of European Landscapes

K.F. Tieskens

prof.dr.ir. P.H. Verburg, copromotor dr.ir. C.J.E. Schulp

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Koen Tieskens bracht met innovatieve methodes de culturele waarde van landschappen in Europa in kaart. Door miljoenen social media foto's van landschappen te analyseren kon hij de locaties achterhalen waar men specifiek het landschap waardeert.

Europa kent een breed scala aan landschappen variërend van de uitgestrekte Iberische open bossen tot onze eigen kenmerkende veenkoloniën. Ondanks hun verschillen hebben al deze landschappen tenminste één ding gemeen: ze vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van hun bewoners en herbergen een schat aan culturele waarde.

Door globalisering, klimaatverandering en een groeiende vraag naar landbouwproducten zien we echter steeds meer homogenisering van landschappen: daar waar vruchtbare grond is wordt kleinschalige akkerbouw en veeteelt vervangen door grote boerderijen terwijl in gebieden waar productie achterblijft landbouwgrond verandert in verlaten struikgewassen. De culturele waarde van de landschappen gaat zo verloren.

Wat zijn nu eigenlijk onze waardevolle Europese landschappen? Culturele waarde kan voor iedereen verschillend zijn. Tieskens bracht eerst in kaart waar zich de landschappen bevinden die door experts worden omschreven als waardevol, namelijk het traditionele agrarische landschap met kleinschalige boerenbedrijven, en waar mensen zelf landschappen waarderen, door miljoenen social media foto's van landschapen te analyseren. Hierdoor kon Tieskens precies die plekken aanwijzen waar men het landschap waardeert.

Tieskens bracht de huidige voorraad van cultureel erfgoed in het culturele landschap in kaart. Zijn analyse laat ook zien waar momenteel hoog gewaardeerd landschap nog beschikbaar is en waarom dit landschap wordt gewaardeerd. Met huidige trends van verschraling door klimaatverandering en globalisering wordt de bescherming van zulk cultureel erfgoed steeds urgenter.

Meer informatie over het proefschrift in DARE