Kinderparticipatie in jeugdbescherming: veranderproces waar veel tijd en aandacht voor nodig is

21-03-2019

09.45

Aula

Dealing with the interplay of child image, protection and participation

G.G. van Bijleveld

prof.dr. J.G.F. Bunders-Aelen, dr. C.W.M. Dedding

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Ganna van Bijleveld onderzocht hoe kinderparticipatie in de jeugdbescherming in de praktijk gaat, wat de kinderen en de professionals zouden willen en waarom het moeilijk is om in de praktijk te brengen. Zij ontdekte dat er een groot spanningsveld is tussen bescherming, participatie en kindbeeld. Om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen moeten alle drie de aspecten worden meegenomen. Vooral moeten de kinderen en hulpverleners erkennen dat het een veranderproces is waar veel tijd en aandacht voor nodig is.

Binnen de jeugdbescherming worden levensingrijpende beslissingen genomen voor kinderen. Wetenschappelijk onderzoek binnen jeugdbescherming en jeugdhulpverlening heeft aangetoond dat het betrekken van kinderen in de besluitvorming kinderen helpt in hun ontwikkeling en bijdraagt aan beter passende interventies. De praktijk laat zien dat, ondanks dat het een recht is van kinderen om betrokken te worden bij dit soort beslissingen, het lastig is voor de professionals dit ook daadwerkelijk te doen.

Van Bijleveld deed onderzoek bij de Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en maakte gebruik van participatieve onderzoeksmethoden. De kinderen die door JBRA en de casemanagers worden begeleid, zijn daarbij als experts betrokken. Zo kreeg zij een goed beeld en kon zij samen met de kinderen een interventie ontwikkelen.

Het onderzoek van Van Bijleveld sluit aan bij de huidige discussie over inspraak van kinderen bij beslissingen en ook bij de discussie over zelfredzaamheid en eigen regie. De resultaten laten zien wat er nodig is om kinderparticipatie beter vorm te geven in de praktijk.

Meer informatie over het proefschrift in DARE