Verschillen in basisschooladvies bepalen bijna helft van alle segregatie middelbare scholen Amsterdam

22-03-2019

11.45

Aula

Where to Go Next? Essays on the Economics of School Choice

S. Sóvágó

prof.dr. B. van der Klaauw, dr. T. Buser

School of Business and Economics

Economie

Promotie

In Amsterdam zijn veel middelbare scholen die relatief zijn gesegregeerd. Die segregatie is verrassend, omdat de afstanden in Amsterdam klein zijn, de dichtheid van scholen groot is en leerlingen vrij kunnen kiezen tussen alle scholen die het niveau van hun basisschooladvies aanbieden. Bovendien zijn er weinig voorrangsregels en geeft het lotingsmechanisme leerlingen dezelfde kans. Dus waarom is deze mate van segregatie zo hoog?

Sándor Sóvágó onderzocht waarom deze mate van segregatie zo hoog is en kwam tot de conclusie dat er twee belangrijke factoren zijn die hierin meespelen. Hij zag dat de verschillen in basisschooladvies bijna de helft van alle segregatie bepalen. De adviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond zijn namelijk gemiddeld een stuk lager. Bovendien speelt heterogeniteit ook een rol in de voorkeur. Bij een gelijke reisafstand kiezen leerlingen liever voor een school waar veel leerlingen uit hun eigen etnische groep zitten. 

Wat kunnen beleidsmakers dan doen als ze deze segregatie willen verminderen? Sóvágó concludeert dat er helaas geen makkelijk beleid bestaat. Het verminderen van segregatie betekent altijd dat minder leerlingen terecht kunnen op de scholen waar zij het liefst heen willen. Het reduceert weliswaar segregatie, maar zorgt ook voor het hoogste aantal ontevreden leerlingen. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat segregatie uiteindelijk het meest effectief kan worden tegengaan door maatregelen die ervoor zorgen dat de verschillen in bassischooladviezen tussen nieuw en oud en tussen arm en rijk afnemen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE