Op zoek naar herstel: kritische witte reacties op witheid als theologisch probleem - een Zuid-Afrikaanse bijdrage

02-12-2019

09.45

Aula

In search of repair: critical white responses to whiteness as a theological problem – a South African contribution

G. van Wyngaard

prof.dr. E.A.J.G. van der Borght, prof.dr. R. Tshaka

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie