Herinvoering van vacuümextractie in een verwijzingsziekenhuis in Oeganda

04-11-2019

15.45

Aula

Reintroduction of vacuum extraction in a tertiary referral hospital in Uganda

B.J. Nolens- van der Horst

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. T.H. van den Akker, dr. J. Byamugisha

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie