Factoren die de gezondheid van moeders in Rwanda beïnvloeden

04-11-2019

13.45

Aula

Hospital Based Audit of Obstetric Care and Birth Preparedness in rural Rwanda

R. Kalisa

prof.dr. J.J.M. van Roosmalen, prof.dr. T.H. van den Akker, prof.dr. S. Rulisa

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Uit het promotieonderzoek van Richard Kalisa kan geconcludeerd worden dat het voorkomen van overmatig toepassen van een keizersnede een belangrijke maatregel is om de gezondheid van moeders in Rwanda  te verbeteren. 

Tekortkomingen in de praktijk

Richard Kalisa onderzocht de factoren die bijdragen aan ernstige morbiditeit en mortaliteit bij moeders in Rwanda, met speciale aandacht voor factoren die de toegankelijkheid en het gebruik van verloskundige noodhulp belemmeren. Zijn onderzoek heeft tekortkomingen in de klinische praktijk en gebrekkige voorbereiding op de geboorte op alle niveaus aan het licht gebracht: de gemeenschap in het algemeen, zwangere vrouwen en hun families in het bijzonder, maar ook gezondheidsfaciliteiten en het verwijzingssysteem.

Achtergrond

De genocide in Rwanda in 1994 kende een dodental van meer dan 1 miljoen mensen, ruïneerde de nationale economie en verwoeste ook grotendeels het gezondheidszorgsysteem. In de nasleep hiervan startte de Rwandese overheid met de wederopbouw van het land en werden belangrijke hervormingen in de gezondheidszorg geïnitieerd. Het land heeft sindsdien opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de wederopbouw van zijn gezondheidsstelsel en is erin geslaagd om de moedersterfte te verminderen van 1.071 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen in 2000 tot 210 in 2015. Vandaag de dag bevallen vrijwel alle vrouwen in een zorginstelling. Rwanda heeft bovendien een zorgverzekeringsstelsel ontwikkeld en werkt aan universele dekking van zorg.