Duurzame oplossingen voor overstromings- en droogterisico's

08-11-2019

15.45

Aula

Bending the trend: Towards sustainable flood and drought risk solutions through understanding global disaster risk

prof.dr. P.J. Ward

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Oratie

Philip Ward, hoogleraar Global Water Risk Dynamics, ontwikkelt nieuwe methoden om de effecten en risico's te kunnen beoordelen van overstromingen en droogtes. Deze methoden past Ward ook toe om te kunnen bekijken hoe de maatschappij ‘de trend kan buigen’ en om oplossingen te ontwikkelen om de risico's te verminderen voor nu en in de toekomst. Een van de doelen van het onderzoek is de noodzaak aangeven van een gezamenlijke benadering tussen de wetenschap en de praktijk van het ontwerpen van onderzoek en oplossingen.

Onderzoeksagenda
Ward heeft voor zijn onderzoek een onderzoeksagenda opgesteld die hij samen met zijn team, bestaande uit collega’s van de VU en nationale en internationale collega's, gaat behandelen. Onderdeel van de agenda is het ontwikkelen van wetenschappelijke methoden waarmee veranderingen in het toekomstige overstromingsrisico, de rol van aanpassingen en menselijk gedrag beter kunnen vormgeven. Ook moet het onderzoek het begrip van ruimtelijke en temporele dynamiek van risico en in de dynamiek van gevaar, blootstelling en kwetsbaarheid vergroten. Ook wil Ward werken aan een verschuiving in het denken over natuurlijke gevaren vanuit een enkelvoudig perspectief, naar het beoordelen van systeemrisico’s over meerdere gevaren.   

Overstromingen en droogtes veroorzaken verwoestende gevolgen voor mens en maatschappij. Als gevolg van populaties en klimaatverandering zullen deze in de toekomst naar verwachting toenemen. 

Op vrijdag 8 november spreekt Philip over dit onderwerp tijdens zijn oratie Bending the trend: Towards sustainable flood and drought risk solutions through understanding global disaster risk.