Herziening beleidsvorming voor draagmoederschap in India

11-11-2019

09.45

Aula

Visibilising Vulnerability through a Constitutional Lens: Revisiting policy making for surrogacy in India

D. Singh

prof.dr. J.G.F. Bunders-Aelen, prof.dr. J.T. de Cock Buning, dr. S.R. Pathare

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Devika Singh ontwikkelde een manier waardoor de verschillende kwetsbaarheden van een draagmoeder zichtbaar worden? Dit noemt ze het ‘Vulnerability Construct’. Ook bracht ze het belang van juridische kwetsbaarheid naar voren en de rol die dit speelt bij het verbeteren of verslechteren van de kwetsbaarheid. Om juridische kwetsbaarheid te analyseren en aan te pakken, ontwikkelde zij een constitutionele lens. Door een manier te ontwikkelen om de verschillende kwetsbaarheden van een draagmoeder zichtbaar te maken, creëerde Singh hulpmiddelen die niet alleen in India, maar ook andere laag- en middeninkomenslanden kunnen informeren over het beleid rondom draagmoederschap.

Singh geeft inzicht in hoe de beleidsontwikkeling met betrekking tot draagmoederschap in India beïnvloedt kan worden door het zichtbaar maken van de kwetsbaarheden van draagmoeders via de constitutionele lens. De resultaten van haar onderzoek helpen te concluderen dat de transnationale dimensies van het probleem rondom draagmoederschap en daarbij de welsprekendheid ervan, de aandacht hebben afgeleid van de belangrijkste zorgen van ethiek in de klinische en juridische praktijk bij de behandeling van draagmoeders. De voorgestelde wet die in 2019 in werking is gegaan, veroorzaakt een combinatie van voorwaarden die eerder gelijk zijn aan een commerciële regeling dan aan een onzelfzuchtige regeling door naaste familieleden. Dit leidt tot onenigheid tussen het doel van de wet en de praktische impact ervan.

De impact die het Vulnerability Construct door het zichtbaar maken van de verschillende kwetsbaarheden van een draagmoeder heeft, is niet alleen op draagmoederschap zelf, maar ook op diverse andere sociale kwesties die regelgevers overwegen te regeluren. Met de Vulnerability Construct kunnen wet- en beleidsmakers en onderzoekers de kwetsbaarheid van elke stakeholder zichtbaar maken en beoordelen tijdens de beginfase van de ontwikkeling van het recht zelf. Het bescherming-profilering-verbod helpt een bepaald traject van hoe markten lijken te functioneren en kan beleidsvorming in komende stadia informeren en ons een manier laten zien om de veranderingen in ethische reactie.

Draagmoederschap, waarbij een vrouw een kind voor een ander baart, onderscheidt zich van andere reproductieve technologieën vanwege de aard en de omstandigheden ervan. Draagmoederschap creëert namelijk een driehoeksrelatie tussen de draagmoeder, de aanstaande ouders en de baby, die beladen is met tegenstrijdige behoeften, wat leidt tot spanning. Hoewel India in eerste instantie veel ondersteuning bood aan draagmoeders, is hun beleid ten opzichte van draagmoederschap tegenwoordig niet meer in werking. Dit terwijl de Indian Council for Medical Research (ICMR) in 2005-2006 verwachtte dat de winst uit de draagmoederschap sector in India de komende jaren 6 miljard dollar zou bereiken. Deze verwachting is niet uitgekomen door het wijzigen van het beleid.

Meer informatie over het proefschrift