Wereldwijde betekenis bij mensen met ruggenmergletsel of beroerte: inhoud, veranderingen en waargenomen invloed op revalidatie

11-10-2019

09.45

Aula

Global meaning in people with spinal cord injury or stroke: content, changes and perceived influence on rehabilitation

E.C. Littooij

prof.dr. J. Dekker, prof.dr. G.A.M. Widdershoven, prof.dr. C.J.W. Leget

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift.

Website Amsterdam UMC