Rol ouders agressieve kinderen aanwezig bij ontstaan en behandeling

18-11-2019

15.45

Aula

Treatment, prediction, and assessment of childhood aggression

A.M. Hendriks

prof.dr. C. Finkenauer, prof.dr. M. Bartels

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Uit het promotieonderzoek van Anne Hendriks blijkt dat het opvoedingsgedrag en het opleidingsniveau van de ouders van invloed is op agressiviteit bij kinderen. Wanneer kinderen behandeld moeten worden voor hun agressie dan is de behandeling effectiever wanneer de ouders betrokken zijn bij de behandeling.

Voorspellen gedrag
Voorbeelden van agressief gedrag dat kinderen kunnen vertonen zijn vechten of ongehoorzaamheid. Dit agressieve gedrag heeft negatieve effecten voor het kind en de omgeving van het kind, maar ook financiële kosten voor de maatschappij. Het is daarom belangrijk om meer kennis te vergaren over de behandeling, voorspelling en metingen van agressiviteit bij kinderen. Om agressief gedrag beter te kunnen voorspellen heeft Hendriks gekeken naar variabelen die mogelijk kunnen voorspellen of een kind agressief gedrag gaat vertonen. Zo blijkt dat in landen waar meer beleid is dat specifiek gericht is op de mentale gezondheid van kinderen, de agressie lager is dan in landen waar minder beleid is.

Vergoten effecten
Uit eerder onderzoek naar het onderwerp blijkt dat de effecten van de behandeling gemiddeld klein zijn. De uitkomsten van het onderzoek van Hendriks geven handvatten voor het vergoten van de effecten van de behandeling.

Meer informatie over het proefschrift