Wagenziekte in zelfrijdende auto's: mogelijk een obstakel voor gebruik

25-11-2019

13.45

Aula

Driven to the Future: Carsickness in Autonomous Vehicles

O.X. Kuiper

prof.dr. J.E. Bos, dr. C. Diels

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Wagenziekte kan in een zelfrijdende auto een groter probleem zijn dan eerder gedacht. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Ouren Kuiper. De promovendus geeft wel een aantal oplossingen hiervoor. Zo moet het buitenzicht verbeterd worden en moeten bewegingen van de auto voorspelbaar worden, bijvoorbeeld door een auditieve waarschuwing voor een bocht of beweging van de auto.

Passagier
In zelfrijdende auto’s worden mensen passagier in plaats van bestuurder. De gebruiker hoeft niet meer naar de weg te kijken en kan de reistijd gebruiken voor werk of ontspanning. Nadeel: het maakt reizigers gevoeliger voor misselijkheid of duizeligheid.

Handvatten voor automerken
Kuiper onderzocht hoe de kans op misselijkheid in een zelfrijdende auto kan worden verkleind. Met de opkomst van zelfrijdende auto’s geven de bevindingen van Kuiper handvatten aan automerken om de kans op misselijkheid in autonome auto’s te verminderen.

Meer informatie over het proefschrift is hier te vinden.