Inzicht in de factoren die de inzetbaarheid van mensen met een psychische aandoening op de arbeidsmarkt in Oost-Afrika beïnvloeden.

28-10-2019

11.45

Aula

Inclusive employment: understanding the barriers to and facilitators of employment for persons with mental disability in East Africa

I.D. Ebuenyi

prof.dr. J.G.F. Bunders-Aelen, dr. B.J. Regeer, dr. M. Guxens

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Ikenna Ebuenya (Athena-instrituurt) identificeert de factoren die de inzetbaarheid van mensen met een psychische aandoening op de arbeidsmarkt in Oost-Afrika beïnvloeden. Hij concludeert dat er zowel openlijke als verborgen structurele barrières zijn die de inclusiviteit van mensen met een psychische aandoeningen op de arbeidsmarkt beïnvloeden vanwege negatieve percepties over de persoon in kwestie en hun werkbaarheid.

Het proefschrift van Ikenna toont aan dat veelzijdige mogelijkheden kunnen worden onderzocht om individuele werkervaring te verbeteren en dat de expertise van mensen met een psychische aandoening, werkgevers en andere belanghebbenden, vooral wanneer deze worden gedeeld, kan leiden tot een inclusievere samenleving.

Wereldwijd behoren psychische aandoeningen tot een van de belangrijkste oorzaken van beperkingen. Psychische aandoeningen beïnvloeden de armere bevolking en armoede verergert de uitkomst van een psychische aandoening. Het merendeel van de mensen met een psychische aandoening zijn werkloos,  waardoor zij vaak veroordeeld zijn tot een het leven in armoede en afhankelijk zijn van anderen. Mensen met een psychische aandoening hebben recht op werkgelegenheid, zoals vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake personen met een handicap.

Ebuenya  voerde het onderzoek uit op basis van een transdisciplinaire aanpak, gebaseerd op inzicht in de complexiteit van psychische aandoeningen en werkgelegenheid in lage-en-middeninkomens landen. Over de afgelopen drie jaar is er een mixed methods studie met verschillende belanghebbenden uitgevoerd in drie fases in Oost Afrika.

Meer informatie over het proefschrift.