Betrokkenheid van academici en bedrijven

03-06-2020

11.45

Online

Education-Driven University-Business Cooperation

B. Orazbayeva

prof.dr. P.C. van der Sijde, prof.dr.habil. T. Baaken, prof.dr. C. Plewa

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Onderwijsgerichte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, kan zorgen voor verbetering van het onderwijs en een goede voorbereiding van toekomstige generaties studenten op de arbeidsmarkt. Het promotieonderzoek van Balzhan Orazbayeva beschrijft hoe academici en het bedrijfsleven ondanks verschillen in prioriteiten, termijnen en wereldbeeld toch kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs. 

Contact met werkgevers
“Mogen universiteiten verwachten te blijven voortbestaan zonder zich aan te passen aan het bedrijfsleven of misschien wel onderdeel daarvan te worden?” In dit onderzoek wordt er niet naar gestreefd om deze brede vraag te beantwoorden, maar om op ambitieuze wijze inzichten te geven in hoe academici met werkgevers in contact staan en in het bijzonder om hun onderliggende motivatie te bepalen.

Samenwerking met bedrijven
Onderwijsgerichte samenwerking streeft naar tijdelijke verplaatsing van studenten tussen universiteit en bedrijven door middel van stages of rekrutering via zakelijke contacten van de universiteit of alumninetwerk. De meer gestructureerde manier om zo’n beweging tot stand te brengen, is duaal onderwijs. Om de relevantie van onderwijs voor zowel studenten als hun toekomstige werkgevers te waarborgen, heroverwegen en -ontwerpen universiteiten ook steeds meer bestaande curricula in samenwerking met het bedrijfsleven.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA