De burger de baas? De kwetsbaarheid van pogingen om de zorginstelling te ‘democratiseren’

04-06-2020

11.45

Online

Citizen Participation

L.M. Glimmerveen

prof.dr. H.L.G.R. Nies, dr. S.B. Ybema

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Waarom heeft burgerparticipatie soms een substantiële invloed op de inrichting van het lokale zorgaanbod, terwijl het soms een vruchteloze exercitie blijkt? Ludo Glimmerveen onderzocht het streven van professionele zorgaanbieders om burgers actiever te betrekken bij het organiseren van hun diensten. In zijn onderzoek laat hij zien hoe gevestigde grenzen in de zorg hierbij ter discussie worden gesteld, maar toon ook de kwetsbaarheid van zulke participatietrajecten. Ook wanneer men elkaar goed kan vinden op abstracte beleidsvoornemens, blijft de concrete invulling van burgerparticipatie vaak omstreden. Glimmerveen laat zien dat de ‘interne’ organisatiedynamiek bij zorgaanbieders een cruciale rol kan spelen in het verloop van participatietrajecten. Het kan verklaren waarom het streven naar participatie, ondanks welgemeende intenties om de zorg te ‘democratiseren’, toch kan eindigen in het buitensluiten van betrokken burgers.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA