Verband tussen omega-vetzuren en depressie en angst

13-05-2020

13.45

Online

Fatty acids in depressive and anxiety disorders

C.S. Thesing

prof.dr. B.W.J.H. Penninx, dr. M. Bot, dr. Y. Milaneschi, dr. E.J. Giltay

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Carisha Thesing onderzocht of er een verband bestaat tussen omega-3 en omega -6 vetzuren enerzijds en depressie en angststoornissen anderzijds. 

Omega-3 vetzuren komen vooral voor in vette vis, sommige andere zeevruchten, noten en zaden. Omega-6 vetzuren zitten in plantaardige zaden en oliën, zoals in margarines en voedingsmiddelen. 

Zij vond een correlatie (maar geen prospectief verband) tussen omega-3 vetzuurplasmaconcentraties en depressieve stoornissen. Patiënten met een depressieve stoornis hadden lagere omega-3 vetzuur plasmaconcentraties. Lagere omega-3 plasmaconcentraties hingen samen met een hogere ernst van de depressie. Lage omega-3 vetzuur concentraties werden geassocieerd met meer ontregeling in biologische stress-systemen en ongunstige scores op bepaalde psychologische kwetsbaarheden. Er werden geen causale of prospectieve verbanden gevonden tussen omega-3 vetzuur plasmaconcentraties en angststoornissen of tussen omega-6 vetzuurplasmaconcentraties en depressieve of angststoornissen.

Hoewel het beste bewijs voor causaliteit moet komen uit gerandomiseerde interventiestudies, zijn de bevindingen in dit onderzoek niet consistent met het idee dat omega-3 vetzuur plasmaconcentraties oorzakelijk verband houden met depressieve stoornissen. Daarom kunnen omega-3 vetzuur veranderingen bij patiënten met depressieve stoornissen eerder gezien worden als een biologische marker van status of ernst in plaats van als een biologische marker voor risico of prognose.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA