Steun militante beweging is een emotioneel besluit

25-05-2020

13.45

Online

Future Past & Past Future

dr. Y. Saramifar

prof.dr. P.D. Nyiri, dr. F. Colombijn

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Je steun betuigen aan een militante of een gewapende beweging is geen volledig rationeel besluit, maar juist een beslissing die uit emotionele overwegingen wordt gemaakt. Younes Saramifar brengt met zijn onderzoek ‘Future Past & Past Future: politci of memory and narartivity in postwar Iran’ in kaart waarom Iranese jongeren deze keuze maken en welke rol het oorlogsverleden hierin speelt. 

Younes heeft in zijn onderzoek gekeken naar hoe herinneringen aan de oorlog tussen Iran en Irak (1980-1988) ideeën over ‘martelaarschap’ onder de naoorlogse generatie hebben bevorderd. Ook heeft hij in kaart gebracht wat de invloed is van deze herinneringen op de toekomst. Younes wil hiermee laten zien dat revolutionaire en militante ideologieën alleen kunnen worden begrepen door te kijken naar religie en religieuze motivatie. Daarom toont hij in zijn onderzoek welke rol de geschiedenis, emoties en de politiek spelen in het begrijpen van karakters en persoonlijkheden van militanten. Younes voerde zijn onderzoek uit in Iran en sprak met verschillende Shia- militanten.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA