Onveilige omgevingen maken religieuze minderheden kwetsbaar

29-05-2020

09.45

Online

The Specific Vulnerability of Religious Minorities

D.P. Petri

prof.dr. G.J. Buijs, prof.dr. J. Fox

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

In onveilige contexten, zoals bijvoorbeeld het geweld dat wordt veroorzaakt door de drugskartels in Noord-Mexico, lopen religieuze minderheden vergelijkbare risico’s als andere groepen. Dit is vaak verondersteld, maar Dennis Petri maakt deze kwetsbaarheid van religieuze minderheden nu zichtbaar in zijn promotieonderzoek. Bovendien toont hij aan dat in zekere mate een deel van hun kwetsbaarheid direct te herleiden is tot de uiterlijke gedragingen die voortkomen uit hun religieuze overtuiging.

Nieuwe onderzoeksmethode
Petri biedt praktische aanknopingspunten om de weerbaarheid van kwetsbare religieuze minderheden te bevorderen, waaronder een zogenaamde ‘Religious Minorities Vulnerability Assessment Tool’ (RM-VAT) dat onvoldoende onderkende vormen van religieuze kwetsbaarheid inzichtelijk maakt. Petri: “De RM-VAT is een waardevol instrument om de kwetsbaarheid van religieuze minderheden te duiden op manieren en op niveaus die nog niet eerder zijn waargenomen. Deze nieuwe inzichten vormen een bruikbare basis om na te denken over en methoden te ontwikkelen om de weerbaarheid van deze groepen te bevorderen en hun positie inzichtelijk te maken.”

Kwetsbaarheid nu onderkend
Het uitgangspunt van het promotieonderzoek van Petri was de empirische observatie dat een aantal karakteristieke aspecten van religieuze vervolging in Latijns-Amerika onvoldoende worden onderkend door bestaande theoretische kaders en instrumenten voor gegevensverzameling. Petri: “Ik verken de vraag hoe de kwetsbaarheid van religieuze minderheden het beste waargenomen kan worden, aan de hand van een interdisciplinaire studie van relevante literatuur en drie casussen van religieuze minderheidsgroepen in Latijns-Amerika gebaseerd op eigen onderzoek op locatie.”

Veldwerk
Petri onderzocht de volgende drie casussen: de kwetsbaarheid van actief praktiserende christenen veroorzaakt door crimineel geweld in de staten Nuevo León, Tamaulipas en San Luis Potosí, Mexico, de kwetsbaarheid van culturele dissidenten onder de etnische Nasagroep in de resguardos indígenas [inheemse reservaten] van de zuidwestelijke hooglanden van Colombia en de kwetsbaarheid van christenen in Cuba.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA