Zijn psychiatrische stoornissen op genetisch niveau van elkaar te onderscheiden?

30-06-2020

13.45

Online

Changing perspectives: Towards detailed phenotyping in genetics

M. Nagel

prof.dr. D. Posthuma, dr. S. van der Sluis

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Psychiatrische stoornissen, zoals depressie, schizofrenie en ADHD, zijn deels het gevolg van iemands genen. Het bepalen van de verantwoordelijke genen helpt ons beter te begrijpen welke biologische mechanismen ten grondslag liggen aan deze aandoeningen.
Psychologisch onderzoek laat zien dat verschillende psychiatrische aandoeningen vaker dan men zou verwachten samen voorkomen binnen een en dezelfde persoon. De vraag is dan of de diagnostische categorieën in werkelijkheid wel zo duidelijk afgebakend zijn. Mats Nagel onderzocht de vraag of verschillende psychiatrische aandoeningen eigenlijk wel goed te onderscheiden zijn op genetisch niveau.

Om deze vraag te beantwoordden analyseerde hij bij ruim 100.000 mensen data omtrent symptomen van onder andere angst en depressie, gecombineerd met genetische informatie. De resultaten laten zien dat de grenzen tussen angst en depressie op genetisch niveau niet altijd helder zijn: er zijn symptomen van angst en depressie die genetisch vrijwel identiek zijn. Ook vond hij genetische varianten die sterk gerelateerd waren aan specifiek symptomen, maar niet aan angst of depressie als geheel.

Deze studie wijst uit dat het cruciaal is om goed na te denken over hoe gedrag gemeten wordt, aangezien dit sterk van invloed is op de uitkomsten van genetische analyses. De stoornissen die we conceptueel of klinisch onderscheiden, zijn genetisch niet per definitie onderscheidbaar. De biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan individuele symptomen kunnen verschillend zijn, en dus ook andere behandeling vereisen.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA