Werkt vitamine C bij een polsbreuk?

30-06-2020

15.45

Online

Injury of the Wrist

S. Özkan

prof.dr. F.W. Bloemers, prof.dr. D.C. Ring, dr. C.S. Mudgal, dr. N.C. Chen

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

De polsbreuk is een van de meest voorkomende fracturen bij volwassenen. Sommige patiënten blijven na genezing pijn houden en ervaren vingerstijfheid. Onderzoeken suggereren wordt dat vitamine C deze disproportionele pijn kan voorkomen.

De grootste kanttekening hierbij is dat de resultaten subjectief en niet altijd even consistent zijn. In internationale richtlijnen staat dat na een polsbreuk vitamine C kan helpen, maar wetenschappelijke bewijs is niet overtuigend. Wereldwijd bestaan er grote verschillen in het voorschrijfgedrag van vitamine C na een polsbreuk.

Sezai Özkan heeft in een grote Amerikaanse studie aan het Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) onderzoek gedaan naar polsblessures. Hij onderzocht onder meer of het gebruik van vitamine C na een polsfractuur leidt tot minder pijn en stijfheid. 134 patiënten zijn verdeeld in twee groepen: 6 weken lang vitamine C of 6 weken lang een placebo. Zowel de mensen die vitamine C kregen als de placebo-gebruikers bleken evenveel pijn en vingerstijfheid te hebben en evenveel functiebeperking te ervaren, zowel op korte (6 weken) als langere (6 maanden) termijn. De factor die wel gunstige invloed leek te hebben op de ervaren functiebeperking was pijn interferentie: een psychologische factor die aangeeft in hoeverre het functioneren wordt beïnvloedt door pijn.

Artsen zouden op basis van de resultaten er beter aan doen om het beloop van pijn en vingerstijfheid na een polsbreuk goed aan de patiënt uit te leggen dan om vitamine C voor te schrijven.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA