Ouders hebben grote impact op wanneer je trouwt of samenwoont

06-02-2020

13.45

Aula

Family background and union formation and dissolution processes

M.D. Brons

prof.dr. A.C. Liefbroer, prof.dr. H.B.G. Ganzeboom

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

De sociaaleconomische status en de burgerlijke staat van ouders is van groot belang voor keuzes die jongvolwassenen maken. Dat concludeert sociaal wetenschapper Anne Brons in haar promotieonderzoek.

Invloed ouders
De meeste mensen denken dat tegenwoordig, in moderne samenlevingen, de invloed van ouders op het keuzegedrag van hun kinderen zeer gering is. Uit het onderzoek van Brons komt naar voren dat ouders wel degelijk van invloed zijn op de relatiekeuzes van jongvolwassenen. “De familieachtergrond van jongvolwassenen is van grote invloed op keuzes die jongvolwassenen maken wat betreft samenwonen, trouwen en uit elkaar gaan”, zegt Brons.

Verschil in land van herkomst
De thuisbasis die iemand meekrijgt en waaraan je als jongvolwassene niets kunt veranderen, bepalen mede waar je als persoon terechtkomt en hoe je levensloop eruit ziet. Uit het onderzoek van Brons blijkt echter dat deze intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid aanzienlijk verschilt tussen verschillende Westerse landen. “Waar jongvolwassenen wonen, bepaalt hoe sterk de invloed van ouders is op de demografische keuzes die deze jongvolwassenen maken en hoe afhankelijk jongvolwassenen nog zijn van hun ouders.”

Meer informatie over het proefschrift