Contactins als nieuwe potentiële biomarkers voor ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson en MS

15-01-2020

09.45

Aula

Contactins as novel potential biomarkers for Alzheimer's disease, Parkinson's disease and Multiple sclerosis

M. Chatterjee

prof.dr.ir. C.E. Teunissen, dr. M. Del Campo Milan

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift

Website Amsterdam UMC