Beeldschematische benadering van de analyse van de semantiek van Italiaanse werkwoorden

01-07-2020

11.45

Online

Metaphors and actions: an image-schematic approach to the analysis of Italian action verbs semantics

P. Vernillo

prof.dr. A.J. Cienki, dr. A. Panunzi

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Actiewerkwoorden coderen typologisch verschillende actieconcepten en gebeurtenissen. Ze kunnen in feite verwijzen naar een groot aantal acties, die elk worden gedefinieerd door specifieke motorische schema's, perceptuele eigenschappen en ruimtelijke relaties. Maar actiewerkwoorden worden ook alomtegenwoordig gebruikt in niet-strikt actiecontexten, om abstracte concepten uit te drukken en figuratieve betekenissen over te brengen.

Het verkennen van de rol die actiewerkwoorden spelen bij de weergave van abstract denken en bij het coderen van metaforische inhoud is het onmiddellijke doel van het proefschrift van Paola Vernillo. Vanuit dit oogpunt is de beschrijving van het soort band dat concrete en metaforische toepassingen van een bepaald werkwoord verbindt, een eerste stap naar een beter begrip van hoe sensorisch-motorische informatie in taal wordt hergebruikt om vorm te geven zeer abstracte kennisdomeinen.

 Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA