Betekenisgeving en goede organisatie van belang voor effectieve burgerparticipatie

25-09-2020

13.45

Aula

A journey to unravel citizen engagement

V.M. Siebers

prof.dr.ir. G.M. van Dijk, prof.dr. R.H.J.M. Gradus, prof.dr. R. van Eijbergen

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Bij gemeente die een duidelijk beeld hebben van hoe zij burgerparticipatie zien is de burgerparticipatie ook duidelijk en herkenbaar georganiseerd. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Vinitha Siebers. 

Burgerparticipatie

Hoewel burgerparticipatie een belangrijk thema is voor steeds meer gemeenten, bestaat er weinig duidelijkheid over de precieze definitie van burgerparticipatie. Per gemeente, maar ook per land, wordt burgerparticipatie op verschillende manieren ingevuld. Siebers onderzocht hierbij gemeenten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika om zo te bepalen welke praktijken er ontstaan en op welke wijze burgerparticipatie wordt vormgegeven. 

Belangrijke onderdelen
Hoewel blijkt dat er geen eenduidige manier is om participatie te organiseren, zag Siebers dat de manier waarop dit wordt ingevuld vooral afhangt van hoe de gemeente, de raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie betekenis geven aan de aspecten motivatie, rol betrokken actoren, leiderschap, werkmethoden en organisatiecultuur. Deze kunnen dus op gemeentelijk niveau van elkaar verschillen, maar de gemeenten waar met een duidelijke motivatie, een methode die daarop voortbouwt, een cultuur die de aanpak ondersteunt én leiderschap die deze verschillende aspecten verbindt, is de participatie duidelijk en herkenbaar georganiseerd. Als deze aspecten onduidelijk zijn binnen gemeenten, heerst er een ambigu beeld over de organisatie en daarmee dus ook over burgerparticipatie. Daarmee is het van essentieel belang dat gemeenten dus eerst betekenis geven aan de aspecten die belangrijk zijn alvorens zij burgerparticipatie op een effectieve manier kunnen organiseren.