Land van herkomst speelt belangrijke rol in de waardevolle oude dag van oudere migranten

09-10-2020

11.45

Aula

Transnational ageing among Turkish and Moroccan migrants

J. Klok

prof.dr. T.G. van Tilburg, prof.dr. C.M. Fokkema, dr. B.A. Suanet

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Om oudere migranten een waardevolle oude dag te kunnen bezorgen, moet er meer aandacht komen voor de rol die het land van herkomst heeft in het leven van Turkse en Marokkaanse ouderen. Dat blijkt uit het onderzoek van sociaal wetenschapper Jolien Klok.

Klok introduceert in haar onderzoek transnationaal ouder worden: verouderen in een context waarin meerdere plaatsen (landen) een grote rol hebben. Om een waardevolle oude dag te kunnen beleven is het voor oudere migranten belangrijk dat in de samenleving, maar ook in de zorg, erkent wordt dat zij zich zowel hier als daar thuis voelen.

Klok pleit voor meer aandacht voor de situatie van oudere migranten. “Als gevolg van grootschalige migratie in de jaren '60 en '70 wordt de ouderenpopulatie in Nederland, en in heel Europa, steeds meer divers. Toch richten de meeste ouderenstudies zich tot nog toe op ouderen die in één land werden geboren, opgroeiden en ouder werden. Het leven van oudere migranten speelt zich echter over landsgrenzen heen af. In beleidsontwikkeling rondom wonen en zorg mag daarvoor meer aandacht komen.”

 Meer informatie over het proefschrift