Angst voor ontmenselijking zorg door zorgrobot is onterecht

11-11-2020

09.45

Online

Moral Concerns of Caregivers about Social Robots in Eldercare

M.A.M. van Kemenade

prof.dr. E.A. Konijn, dr. J.F. Hoorn

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Het gebruik van robottechnologie in de ouderenzorg brengt de menselijkheid terug in de zorg. Dat onderstreept het onderzoek van sociaal wetenschapper Margo van Kemenade. “De angst van zorgpersoneel dat een zorgrobot ‘goede zorg’ in de weg staat is onterecht.”

Afwijzing zorgrobot
Ouderen vormen een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking. Met de vergrijzing neemt ook de druk op de zorg toe en met name op het zorgpersoneel. De inzet van zorgrobots zou een deel van de oplossing kunnen vormen, maar veel zorgverleners zien geen heil in de kunstmatige helpende hand. Volgens Van Kemenade wijzen veel zorgverleners de hulp van een zorgrobot af uit ethische bezwaren. “Zij zijn bang geen ‘goede zorg’ meer te kunnen leveren als een robot zorgtaken zou overnemen. Het is hierbij belangrijk te beseffen dat elke interventie die een vermindering van menselijk contact of menselijke aanraking als resultaat heeft, een gruwel is in de ogen van zorgprofessionals. Als zorgverleners zelf ervaren dat het nog steeds mogelijk is om zogeheten goede zorg te leveren, inclusief menselijk contact, omdat een zorgrobot andere taken uitvoert die de werklast verlicht, dan zal dat het gebruik van deze vorm van technologie bevorderen.”

Opnemen in het onderwijs
Van Kemenade pleit met haar onderzoek dan ook voor meer bewustwording van de ontlasting van bepaalde zorgtaken door de zorgrobot. Naast het faciliteren van deze ervaring voor het huidige zorgpersoneel, pleit de onderzoeker ook om de mogelijkheden van de zorgrobot op te nemen in de MBO én HBO beroepsopleiding. “Het inrichten van zogeheten Living Labs en het aanbieden van lessen in ethiek versus zorgtechniek in het curriculum van beroepsopleidingen in de zorg kunnen onderdeel zijn van een doordachte introductie van deze nieuwe en zeer snel ontwikkelende vorm van zorgtechnologie.”

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA