Ligt de uitkomst van jouw levensloop vast?

20-11-2020

11.45

Online

Latent state models for classifying and explaining processes in young adults' life courses

Y. Han

prof.dr. A.C. Liefbroer, prof.dr. C.H. Elzinga

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Een beter begrip van welke factoren een rol spelen in iemands levensloop is van groot belang voor besluitvormers op alle niveaus van sociale beleidsvorming. Daarvoor pleit sociaal wetenschapper Sapphire Yu Han in haar onderzoek.

Levensloop
Levenslopen zijn bijna net zo divers als de individuen die ze leven. Geen twee individuen hebben dezelfde levensloop, hoewel de meeste levenscursussen dezelfde belangrijke gebeurtenissen bevatten, zoals het volgen van onderwijs op school en later een carrière op de arbeidsmarkt. De invloeden van het verloop op iemands levensloop worden op deze reden dan ook uitgebreid bestudeerd. Han ontwikkelde voor haar onderzoek een nieuw, eenvoudig procesmodel van hoe levenslopen worden gegenereerd door individuele keuzes en worden beïnvloed door maatschappelijke context en toeval. Zij hoopt dat besluitvormers en beleidsmakers deze factoren beter kunnen inzetten. “Inzicht in het levensloopproces en zijn variabelen is van het grootste belang voor besluitvormers op alle niveaus van sociale beleidsvorming: het zal hen helpen contexten en gevaren te vermijden of te compenseren die schade kunnen toebrengen aan individuen en verliezen voor de samenleving als geheel.”

Geschiktheid model
De geschiktheid van Han’s model is uitgebreid onderzocht door voorspelde levensloopprocessen zoals gezinsvorming of loopbanen op de arbeidsmarkt te vergelijken met duizenden gebeurtenissen uit het ware leven, gedocumenteerd in veel verschillende westerse samenlevingen. De resultaten van deze vergelijkingen laten zien dat dergelijke voorspellingen zeer dicht bij de waargenomen gezinsvormingsprocessen, initiële carrières op de arbeidsmarkt en de effecten van ouderlijke scheiding op het leven van kinderen in verschillende landen liggen.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA