Overheidsbeleid zet kwaliteit gevangeniszorg onder druk

21-10-2020

15.45

Online

Value Divergence. How Professionals, Managers and Policy Makers Perceive Public Values and Street-Level Craftsmanship in the Prison Sector

H.L. Paanakker

prof.dr. L.W.J.C. Huberts, prof.dr. G. de Graaf

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

De kwaliteit van gevangeniszorg staat op de tocht. Gevangenispersoneel heeft te leiden onder aanhoudende bezuinigingen, reorganisaties, en prestatiemeting. Doordat de koers van beleidsmakers, maar ook van managers, in de praktijk te veel af lijkt te wijken van hoe personeel aankijkt tegen het gevangeniswezen lopen er essentiële processen in de werkwijze spaak. Dat constateert sociaal wetenschapper Hester Paanakker in haar promotieonderzoek.

Paanakker sprak voor haar onderzoek onder andere met uitvoerders, managers en beleidmakers in het gevangeniswezen en observeerde de werkwijze van gevangenispersoneel door mee te draaien met dag- en avonddiensten van uitvoerders. Haar kritiek op de interne organisatieprocessen is niet mals. “Mijn onderzoek vormt een sterk pleidooi om de publieke vakman en vakvrouw te bevrijden van het juk van ondermijnende managementbeheersing, en van giftige organisatiedynamiek. Het geeft inzicht in hoe desastreus vertekende wederzijdse percepties kunnen zijn voor het vakmanschap op de werkvloer, en hoe waarden daarbij een versterkende rol kunnen spelen. Maar het onderzoek onthult ook de flexibiliteit en vindingrijkheid van publieke uitvoerders. Ondanks hun gemor, de onrust en de (soms onterechte) scheve ogen naar politiek-ambtelijk Den Haag en gevangenisdirecteuren wordt getoond hoe gevangenispersoneel de kernwaarden van hun werk zo goed mogelijk overeind proberen te houden, en hoe dat hen door een reeks aan wringende implementatieproblemen niet makkelijk wordt gemaakt.”

Met haar onderzoek hoopt Paanakker bij te dragen aan de kennis van publieke professionals, publieke managers, en beleidsmakers, maar ook van wetenschappers en studenten, over welke rol publieke waarden en vakmanschap spelen in het gevangeniswezen.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA