Besluitvorming over onbedoelde zwangerschappen bij jongeren in Ghana

26-10-2020

09.45

Online

Decision making regarding unintended pregnancies among adolescents in Jamestown, Accra, Ghana.

E.B. Luchuo

prof.dr. J.T. de Cock Buning, prof. R. Becquet, prof.dr. M.B.M. Zweekhorst

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Interventies die jongeren in Ghana ondersteunen bij het zelfstandig maken van beslissingen over onbedoelde zwangerschappen kunnen het vertrouwen in zorgverleners vergroten. Als het vertrouwen toeneemt, is de kans ook groter dat zij zich houden aan de adviezen van zorgverleners, zoals het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Relationele autonomie
Uit het proefschrift blijkt dat het belangrijk is om jongeren zo zelfstandig mogelijk beslissingen te laten maken over onbedoelde zwangerschappen, zoals de beslissing over het verkrijgen van een veilige abortus. Interventies door zorgverleners zoals het aanbieden van niet-veroordelende en respectvolle adviesdiensten kunnen hen hierbij helpen. Promovendus Engelbert Bain Luchuo stelt in zijn proefschrift een concept voor van relationele autonomie. Daarbij is interactie met anderen over een onbedoelde zwangerschap, waaronder dus zorgverleners, onmisbaar, maar moeten jongeren de uiteindelijke beslissingen zelf nemen.

Luchuo: “Het is belangrijk om bij dit concept van relationele autonomie ook te kijken naar de sociale realiteit. Een groot aantal zwangerschappen onder jongeren is namelijk opzettelijk en een andere benadering zou vereisen om jongeren en de gemeenschap ervan te weerhouden om vroeg in hun levensloop naar kinderen te verlangen.”

Onveilige abortussen
Zwangerschappen bij jongeren vormen wereldwijd een probleem voor de volksgezondheid, vooral in landen met een laag en gemiddeld inkomen. De meeste van deze zwangerschappen zijn onbedoeld en kunnen leiden tot onveilige abortussen, die vaak geassocieerd zijn met hoge sterfte- en ziektecijfers.

Luchuo gebruikte interviews, focusgroepsdiscussies en kwantitatieve methoden om de ervaringen, percepties en houding van jongeren en geselecteerde belanghebbenden (zoals zorgverleners) te beoordelen met betrekking tot abortussen en bevallingen bij jongeren in de James Town Area van Accra, de Ghanese hoofdstad.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA