Meer inzicht in basismechanisme voor balanscontrole en training

10-05-2021

09.45

Online

Which factors drive training of standing balance in older adults?

L. Alizadehsaravi

prof.dr. J.H. van Dieen, dr. S.M. Bruijn

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

In veel landen leiden vergrijzing van de bevolking en toenemende medische problemen als gevolg van veroudering tot toenemende valincidenten. Verhoogde medische kosten en verminderde levenskwaliteit van een deel van de bevolking zijn de bijwerkingen van dit probleem. Evenwichtstraining is een van de meest effectieve middelen om vallen bij ouderen te voorkomen, maar de mechanismen erachter zijn grotendeels onbekend en dit sluit optimalisatie van balanstraining uit. Leila Alizadehsaravi  wilde met haar promotieonderzoek ons inzicht in de mechanismen verbeteren die ten grondslag liggen aan effectieve balanscontrole en training, rekening houdend met neuromusculaire en biomechanische factoren.

Betere diagnostiek
Alizadehsaravi's doel was om de conceptuele basis te verbeteren voor het ontwikkelen van betere diagnostiek en interventies voor evenwichtsproblemen. Hiertoe heeft zij zowel biomechanische als neurale determinanten van balansbeheersing bij ouderen onderzocht. De relevantie van haar proefschrift gaat verder dan vallen bij oudere volwassenen. Het resultaat kan worden gebruikt voor valpreventie en verbeterde balans bij de revalidatie van overlevenden van een beroerte en patiënten met hersenverlamming en de ziekte van Parkinson. Bovendien wordt balanstraining op onstabiele ondersteuningsoppervlakken veel gebruikt om de incidentie en herhaling van sportblessures bij atletische populaties te verminderen.

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA