Automatisch het nieuws begrijpen

15-04-2021

11.45

Online

Event coreference in the news

A.K. Cybulska

prof.dr. P.T.J.M. Vossen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Pogingen om nieuwsverhalen te begrijpen omvat vaak automatisch 'cross-document coreference resolution', wat de manier is waarop een computer het 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer' begrijpt van een gebeurtenis binnen en in verschillende nieuwsverhalen. 

Dit is een grote uitdaging, omdat dezelfde gebeurtenis op verschillende manieren kan worden beschreven, vooral in een politiek geladen discours. Denk aan de Russische bevrijding van de Krim versus de Russische invasie van de Krim, die kan verwijzen naar dezelfde gebeurtenis in 2014 of naar twee verschillende gebeurtenissen (rekening houdend met het feit dat het Russische rijk de Krim annexeerde in 1783).

Het promotieonderzoek van Agata Cybulska draagt ​​ertoe bij om deze en meer complexe vraagstukken automatisch te doorgronden. Ze onderzocht dit vanwege haar interesse in uitdagende toepassingen voor natuurlijke taalverwerking met een sterke sociale impact. Cybulska ontwikkelde een nieuw corpus van nieuwsartikelen en een nieuwe benadering van event coreference resolutie die kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van nog efficiëntere systemen om deze uitdaging aan te gaan.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA