Kunnen chemische verontreinigingen in moedermelk mannen vrouwelijker maken?

03-03-2021

13.45

Online

Effect-Based Analysis of Endocrine Disrupting Chemical Mixtures in Breast Milk and Possible Health Consequences for Human Infants

B.C. Collet

prof.dr. A. Brouwer, dr. B. van der Burg, prof.dr.ir. C.A.M. van Gestel

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Nieuw onderzoek wijst uit dat moedermelk chemische verontreinigingen kan bevatten die de werking van de belangrijkste mannelijke hormonen, de androgenen, verstoren. Hierdoor zouden zulke chemicaliën een verandering van cruciale functies in het menselijk lichaam kunnen veroorzaken die leiden tot korte- en lange termijneffecten zoals vervrouwelijking van het voortplantingssysteem van jonge jongens.

Anti-androgene verbindingen
Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog Bérénice Collet aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerde 199 moedermelkmonsters en 129 van de monsters bleken vervuild met deze anti-androgene verbindingen. Dit betekent dat wanneer een kind gevoed zou worden met deze gecontamineerde moedermelk het wordt blootgesteld aan chemicaliën die in staat zijn te voorkomen dat de natuurlijke androgenen hun taak in het lichaam vervullen. Volgens Collet is het van groot belang om de oorsprong van dergelijke vervuiling van moedermelk te achterhalen om betere richtlijnen te kunnen opstellen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals moeders en hun zuigelingen.

Chemicaliën in moedermelk
Moedermelk, een natuurlijke bron van voedingsstoffen en antilichamen, wordt over het algemeen gezien als de beste voeding dat het jonge kind kan krijgen als basis voor de verdere ontwikkeling. Toch wijzen veel studies op vervuiling van moedermelk door chemicaliën. Deze chemicaliën zijn veelal afkomstig van voedsel- en milieuverontreiniging, zoals stof en bodems.

Collet: “Al sinds enige decennia wordt moedermelk onderzocht op moeilijk afbreekbare organische contaminanten. Ons onderzoek toont echter aan dat chemicaliën die slechts een korte periode blijven hangen nadat ze in het milieu zijn terechtgekomen, afkomstig van industriële producten voor het dagelijks leven, zoals cosmetica, meubels en plastic voedselverpakkingen, een belangrijke bron van blootstelling kunnen zijn die niet over het hoofd mag worden gezien.”

emptyDe moedermelkmonsters zijn beschikbaar gesteld door het Noorse Instituut voor Volksgezondheid uit hun HUMIS (Humane Melk Studie) moeder-kind cohort. Om de monsters te analyseren hebben Collet en collega’s een methode ontwikkeld dat hormoon actieve stoffen kan extraheren uit moedermelk en onderscheid kan maken tussen milieucontaminanten en natuurlijke hormonen.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA