Het recht van de school

12-03-2021

15.45

Aula

Het recht van de school

prof.dr. R. van Schoonhoven

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Op 12 maart houdt hoogleraar Onderwijsrecht Renée van Schoonhoven haar oratie. In haar onderzoek staat de vrijheid van en recht op onderwijs centraal. In de actualiteit van vandaag strijden beide principes om voorrang, bijvoorbeeld als het gaat om de burgerschapsopdracht van scholen, om gelijke onderwijskansen, om goed onderwijsbestuur.

Discussie
Een sterk accent bij die discussies ligt enerzijds op het recht van ouders, leerlingen en studenten op individuele ontwikkeling. En anderzijds op het recht van schoolbesturen om het onderwijs zelf te regelen, zonder al te veel overheidsbemoeienis. In dat debat blijft daarmee de rol, het belang en het recht van de school zelf vaak onderbelicht.

Pleidooi
In haar oratie gaat Van Schoonhoven een pleidooi houden om het recht van de school niet te laten ondersneeuwen, maar meer centraal te stellen in onderwijsbeleid en in onderwijsrechtelijk onderzoek.