Mensen met belangrijke sociale status vaak veroordeeld voor vermeende hypocrisie

25-02-2021

11.45

Online

Understanding Moral Hypocrisy

M. Dong

prof.dr. P.A.M. van Lange, dr. J.W. van Prooijen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Motieven om een ​​goed gevoel over zichzelf te hebben, vooral om moreel superieur te zijn aan anderen, verklaart morele hypocrisie als het gaat om gedrag in het openbaar maar niet in de privésfeer. Zeer competente mensen worden vaak zwaarder veroordeeld voor hun verkeerde afstemming van woord en daad: het verschil tussen wat zij zeggen te doen, en wat ze daadwerkelijk doen. Wanneer zij een hoge sociale status verwerven, worden zij hiervoor ook meer gestraft. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mengchen Dong.

Bedreiging algemeen welzijn
Mensen oefenen hypocrisie uit om er zowel goed uit te zien in de ogen van anderen als van zichzelf. Maar zij doen niet altijd precies wat ze zeggen. Dit verschil in woord en daad wordt vaak veroordeeld als hypocrisie. Dong: “Morele hypocrisie vormt een ernstige bedreiging voor het algemeen welzijn, met name in de politiek, filantropie en milieubewustzijn. Sterker nog, hypocrisie wordt verschillend begrepen in verschillende culturen. Mensen uit het Westen beoordelen morele hypocrisie harder dan mensen uit het Oosten van de wereld. Het overbruggen van de kloof tussen zeggen en doen kan cruciaal zijn in scenario's van leven en dood voor individuen, zoals het doneren van bloed en voor groepen mensen in het geheel zoals zorgen over klimaatverandering.”


Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA