Dies Natalis 2016

De 136ste Dies Natalis, gevierd op 20 oktober 2016, had als thema Een Leven Lang Gezond. Wetenschap en techniek kunnen mensen helpen hun levensstandaard te verbeteren. Maar om iedereen hiervan te laten profiteren, moeten in onderzoek en innovatie de verschillende behoeften en wensen vanaf het begin een stem krijgen.

Jacqueline Broerse sprak de diesrede uit en vroeg zich af of de wetenschap wel de gezondheidsonderwerpen onderzoekt waar maatschappelijke vragen liggen? Broerse stelt dat onderzoekers in interactie met diverse betrokkenen (patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, beleidsmakers) de benodigde kennis vanuit verschillende disciplines moet expliciteren en verbinden. “Praktische wetenschap is cruciaal voor de toekomstige gezondheidzorg”, aldus Broerse.

Vinod Subramaniam, rector magnificus, reikte samen met juryvoorzitter Joke van Saane de Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs uit aan hoogleraar Privaatrecht Lodewijk Smeehuijzen. Bewegingsprofessor Erik Scherder liet het publiek, onder muzikale begeleiding van zanger en VU-student Isaac Bullock, zien hoe muziek een unieke bijdrage levert aan onze hersenen.


Een impressie van de Dies Natalis 2016:

Foto’s door Marieke Wijntjes.Dies VU
Het cortège komt de zaal binnen. Rector Vinod Subramaniam opent de Dies Natalis.


Dies VU
Jacqueline Broerse spreekt in haar diesrede over een inclusief innovatie-proces in de gezondheidszorg.


Dies VU
Vinod Subramaniam en Joke van Saane reiken de Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs uit aan hoogleraar Privaatrecht Lodewijk Smeehuijzen.


Dies VU
Winnaar Lodewijk Smeehuijzen pleit in zijn mini-college voor meer law in action om studenten te laten zien hoe het recht in de maatschappij functioneert.


Dies VU
Erik Scherder vertelt dat het maken of luisteren naar muziek stress verlaagt en empatisch vermogen stimuleert.


Bekijk ook de livestream terug.