Dies natalis 2017

Sustainable minds. Onze agenda voor verandering.

Tijdens de Diesviering 2017 op vrijdag 20 oktober staat het VU profileringsthema Science for Sustainability centraal. De viering heeft als titel: Sustainable minds. Onze agenda voor verandering. Wat kan de VU bijdragen aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken? Hoe kan de inrichting van ons onderwijs en onderzoek daarbij helpen?

Dies PieterPieter van Beukering, universitair hoofddocent Environmental Economics, schetst in zijn Diesrede een strategische visie op duurzaamheid voor onderwijs en onderzoek waarin studenten, onderzoekers en docenten naar integrale antwoorden zoeken op deze grote vragen.

 © Eddo HartmannVrije Schrijver Bas Heijne zal samen met de schrijvers Lieke Marsman en Roos van Rijswijk in gesprek gaan over de manier waarop het debat over duurzaamheid wordt gevoerd. Welke woorden moet je gebruiken zonder over de hoofden van gewone mensen te praten?

Afb Bob Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde van de VU. Dat maken we onder andere concreet in een centraal Community Service Learning programma voor onze studenten. Robert Bringle, verbonden aan het Center for Service and Learning van Indiana University, daagt de VU met zijn inspiratielezing uit dat programma structureel vorm te geven. 

Onderwijsprijzen

Tijdens de Diesviering worden de DocenTalentprijs en de VU Innovatieprijs uitgereikt.

De DocenTalentprijs wordt uitgereikt aan een jonge docent die innovatief en creatief onderwijs geeft dat aansluit bij de belevingswereld van studenten. Bekijk hieronder welke docenten genomineerd zijn.

afb Lidewij
Lidewij van Gils
Universitair docent Latijnse taal- en letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
afb Nienke
Nienke Stumpel
Docent Biomedische Wetenschappen aan de Faculteit der Bètawetenschappen
© Marieke Wijntjes
Jelle Tichelaar
Docent Klinische Farmacotherapie aan de Medische Faculteit

De Innovatieprijs is een aanmoedigingprijs voor docenten en studenten om projecten die het onderwijs aan de VU verbeteren, te kunnen doorontwikkelen. Hij wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan het team met het meest innovatieve idee. Bekijk hieronder welke projecten genomineerd zijn.   

groepsfoto 1
De StudentenPoli: Interprofessioneel leren door te doen
Jelle Tichelaar en collega's, VUmc
Doel van het project is een pilotstudie naar een interprofessionele door studenten gerunde polikliniek voor geriatrische polyfarmacie patiënten. In de pilotstudie wordt de (organisatorische) uitvoerbaarheid, patiënttevredenheid, effectiviteit en toegevoegde (Ieer)waarde van de studentenpoli geëvalueerd.

groepsfoto 2
Development of the online tool for training in statistics and research methods: Stat-X
Dimitris Pavlopoulos en collega's, FSW
Stat-X opens the door to new teaching methods, including: in-class digital tests, online modular courses and blended-learning courses. It will provide lecturers the opportunity to apply frequent formative and summative testing. Stat-X will include 4,500 questions and exercises in methods and statistics, properly clustered in topics and level of difficulty and supported by text feedback and knowledge clips.

Nieuw: Component
Pre-University Online Summer Campus
Ines Lindner en collega’s, SBE
The goal of this project is to create a platform for mathematics learning and testing for pre-university online activities. The project has two main components: A content oriented teaching component comprising of an interactive and supervised online math summer course and a community building component by offering social online platform in which interaction between staff and prospective students is promoted.Programma

14.15 uur
Ontvangst in de Foyer
15.00 uur
Start academische zitting in de Aula
  • Opening door Vinod Subramaniam, rector magnificus
  • Dieslezing door Pieter van Beukering, universitair hoofddocent Environmental Economics
  • Optreden door rapper en VU-student Ferdous Arachid
  • Gesprek Vrije Schrijver Bas Heijne met Lieke Marsman en Roos van Rijswijk
  • Inspiratielezing door Robert Bringle, Indiana University
  • Uitreikingen DocenTalentprijs en Innovatieprijs VU
  • Afsluiting door Vinod Subramaniam
16.30 uur 
Receptie in de Foyer

Het programma vindt plaats in de Aula in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Het programma zal via een livestream te volgen zijn.

Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit te maken van het cortège. Zij dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn in de Foyer. Het wordt op prijs gesteld dat de hoogleraren de toga van hun universiteit dragen. 

VRAGEN?
Mail naar dies@vu.nl of bel 020 59 86454.

The programme is in English and in Dutch. To accommodate international guests, an English-speaking interpreter is present. Headsets are available at the entrance to the Aula.