Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
24-02-2017

Tentoonstelling: Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents

De tentoonstelling ‘Aromatic Art (Re-)reconstructed: In Search of Lost Scents’ geeft een overzicht van de manier waarop internationale kunstenaars en parfumeurs geuren in hun kunst verwerken en zo de grenzen van de ‘visuele’ kunst oprekken.

Locatie: Hoofdgebouw VU, eerste verdieping, Tentoonstellingsruimte
27-03-2017

Incest beschadigt het geloof van slachtoffers

Incest werkt vooral beschadigend op de relatie van het slachtoffer met God. Dat blijkt uit het onderzoek van Adriana Balk-Van Rossum die de levensverhalen van 57 vrouwen met een incestervaring analyseerde. Zij verloren het gevoel van vertrouwen, veiligheid en Gods liefde. Klemmende vragen als ‘Waar was Hij en waarom deed Hij niets?’ versterkten de schade aan de relatie met God. Bij de helft van deze groep was er sprake van uiteindelijk herstel van de relatie, bij de andere helft niet.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
27-03-2017

Gereformeerde spiritualiteit in Java

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
27-03-2017

Cardiologen maken te weinig gebruik van risicoscores

Het gebruik van risicoscores onder cardiologen is relatief laag en varieert sterk tussen ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Josien Engel naar het naleven van de richtlijnen in de behandeling van patiënten met een hartinfarct of instabiele angina pectoris. Zorgverleners kunnen risicoscores gebruiken als ondersteuning in hun keuze voor een bepaalde behandeling. Risicoscores bestaan uit verschillende klinische factoren, zoals leeftijd, voorgeschiedenis, hartfilmpje en bloeduitslagen. Aan de hand van deze factoren wordt een inschatting gemaakt van het risico op een hartinfarct of overlijden. Engel: "Ik raad cardiologen aan om risicoscores te gebruiken in aanvulling op hun klinische diagnose. Risicoscores kunnen hen helpen bij het besluit welke behandeling het meest geschikt is voor een patiënt." Zij promoveert op 27 maart bij VUmc.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
28-03-2017

De ontwikkeling en evaluatie van een motiverende interviewende leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas zwangere vrouwen in negen Europese landen

Verandering van leefstijl kan zorgen voor minder gewichtstoename tijdens de zwangerschap bij vrouwen met overgewicht of obesitas. Dit blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Judith Jelsma naar de invloed van leefstijlinterventies die ontwikkeld zijn om zwangerschapsdiabetes te voorkomen bij Europese vrouwen met overgewicht of obesitas. "De leefstijlinterventies zorgden helaas niet voor een lager risico op zwangerschapsdiabetes. Het is belangrijk dat dit verder onderzocht wordt. De helft van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt namelijk binnen 5 tot 10 jaar na de zwangerschap type 2 diabetes. Daarnaast heeft hun kind ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes en overgewicht", aldus Jelsma. Zij promoveert 28 maart bij VUmc.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
28-03-2017

Signalering van het ontstaan van tumoren-ontsteking-interface

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
28-03-2017

Voor duurzame thuisbehandeling in de GGZ is emotionele steun aan mantelzorg jouw zorg

Wereldwijd zorgen partners, kinderen, ouders of ander personen in de directe omgeving voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zoals een bipolaire stoornis, schizofrenie of een depressie. Deze mensens horen tot die mantelzorgers die veel vaker dan ander mantelzorgers aangeven ernstig belast te zijn. Marian Zegwaard geeft onder andere inzicht in de onderlinge samenhang van factoren van de belasting die deze mantelzorgers ervaren en de gevolgen voor de hun gezondheid. De 'vrijheid van keuze om te kunnen stoppen met de ondersteuning' lijkt essentieel voor de mate van individueel ervaren belasting. Mantelzorgers hebben alleen behoefte aan praktische steun.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
29-03-2017

Wereld- en toekomstbeeld politieke partijen bepalend voor verkiezingsprogramma’s

Tijd- en ruimtebeeld zijn bepalend voor de logica van politieke wereldbeelden waarop partijprogramma’s zijn gebouwd. Met verwijzingen naar “de barbaarse Middeleeuwen” of “Nederland is een deel van de wereld” proberen partijen vanuit verschillende referentie kaders het groeiend aantal zwevende kiezers naar zich toe te trekken. Bovendien is deze verborgen beeldvorming sturend voor het toekomstbeeld en maatregelen om daar te komen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bertie Kaal naar de wijze waarop politieke partijen zich van elkaar onderscheiden op wereldbeeld.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl