Brave New Politics
Dank voor je interesse in het Symposium Brave New Politics en de uitreiking van het eredoctoraat aan Anne-Marie Slaughter.

Vanaf 12 maart gelden er vanuit de Rijksoverheid nieuwe maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus in te perken. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft hierdoor extra maatregelen moeten nemen. We hebben om deze reden besloten het symposium en de uitreiking van het eredoctoraat uit te stellen.

Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, geven we hier weer breed bekendheid aan.


Wereld in stereo

Sociale netwerken hebben meer invloed op politieke vernieuwing dan partij- en regeringsleiders, stelt eredoctor Anne-Marie Slaughter. Op grond van haar onderzoek raadt zij aan de politiek in stereo te bezien. Maatschappelijke veranderingen lijken het gevolg van besluiten van politieke leiders, maar dat is slechts de helft van het verhaal. Politieke vernieuwing vindt voor een belangrijk deel plaats in officiële en informele netwerken van burgers en organisaties. In een weerbare democratie werken politieke leiders en deze netwerken goed samen.

Anne-Marie Slaughter was de eerste vrouwelijke directeur van de denktank van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder Hillary Clinton en Barack Obama. Zo kon ze haar wetenschappelijke inzichten over politieke netwerken verbinden met de Amerikaanse buitenlandse politiek. Slaughter geeft momenteel leiding aan de denktank ‘New America’. Eerder was zij decaan van de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs van Princeton University en Directeur Beleidsstrategie van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Anne-Marie Slaughter ontvangt het eredoctoraat voor haar baanbrekende onderzoek naar het netwerk-karakter van de internationale orde en trans-Atlantische relaties, en voor de manier waarop zij verbindingen legt tussen universiteit en politieke praktijk, tussen sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid en tussen een academische carrière en vrouwenemancipatie.

Over theorie en praktijk van buitenlandse politiek gaat Slaughter in gesprek met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Adil Izemrane, initiatiefnemer van de hulporganisatie Movement on the Ground, deelt zijn ervaringen met de kracht van andere netwerken. Twan Huys - eerder presentator van het programma College Tour - leidt de gesprekken en ook de discussie met studenten en wetenschappers van de VU.

Na de discussie volgt de officiële ceremonie met erepromotor Ben Crum en decaan Karen van Oudenhoven.

13.30Rector Magnificus Vinod Subramaniam opent de zitting
13.35Twan Huys interviewt eredoctor Anne-Marie Slaughter
13.45Vier stellingen en gesprek hierover met Anne-Marie Slaughter

  • Stelling Naná de Graaff, Politieke Wetenschappen en Internationale Relaties
  • Stelling Tanja Aalberts, Public International Law
  • Stelling Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Stelling Adil Izemrane, Movement on the Ground 
14.30Anne-Marie Slaughter, Sigrid Kaag en Adil Izemrane beantwoorden vragen van VU-studenten
14.55Uitreiking eredoctoraat
Erepromotor Ben Crum spreekt de laudatio uit en reikt het eredoctoraat uit aan Anne-Marie Slaughter
15.30Borrel
slaughter_Anne-Marie Slaughter 
Anne-Marie Slaughter doceerde politicologie en internationaal recht in Princeton, Chicago en Harvard. Zij was de eerste vrouwelijke directeur van de denktank van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder Hillary Clinton en Barack Obama. Zo kon ze haar wetenschappelijke inzichten over politieke netwerken verbinden met de Amerikaanse buitenlandse politiek. Bekijk het filmpje waarin zij toelicht wat voor soort netwerken waardevol zijn.
kaag_Sigrid Kaag 
Sigrid Kaag werkte bij Shell in Londen en later voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 1994 werkte zij voor de Verenigde Naties. Van oktober 2013 tot september 2014 leidde zij de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Vanaf december 2014 tot haar ministerschap was Kaag Special Coördinator van de Verenigde Naties in Libanon (UNSCOL). 
nana-de-graaffNaná de Graaff 
Naná de Graaff is universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen bij de afdeling Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde van de Faculteit der Sociale Wetenschappen op de VU. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses zijn internationale betrekkingen, internationale politieke economie en elite studies (politieke sociologie). 
tanja-aalberts_Tanja Aalberts 
Tanja Aalberts is hoogleraar Public International Law bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Ze is gepromoveerd in de politieke wetenschappen. Haar onderzoek gaat over de wisselwerking tussen politiek en recht binnen mondiaal bestuur, met een specifieke interesse in beveiligingsaangelegenheden. 
Adil-Izemrane_Adil Izemrane 
Adil Izemrane is een projectontwikkelaar en oprichter van verschillende bedrijven. Rode draad in zijn werk is een sterk geloof in maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Hij voelde zich na zijn bezoek aan Lesbos in de zomer van 2015 genoodzaakt in actie te komen en richtte samen met Johnny de Mol en drie anderen Movement on the Ground op om structureel hulp te kunnen bieden aan (boot)vluchtelingen. 
twan-huys_Twan Huys 
Twan Huys is televisiejournalist/-presentator, televisieproducent en auteur. Van 3 september 2018 tot en met 4 maart 2019 presenteerde hij RTL Late Night. Hij was jarenlang presentator van het televisieprogramma Nieuwsuur en College Tour. Daarvoor werkte hij als buitenlandcorrespondent en presentator voor NOVA. 
crumBen Crum 
Ben Crum is erepromotor van Anne-Marie Slaughter. Hij spreekt de laudatio uit. Crum is hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU.
Subramaniam_Vinod Subramaniam 
Vinod Subramaniam is Rector Magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.


Datum
02 april 2020

Tijd
13.30 uur

Locatie
Aula | Vrije Universiteit Amsterdam | De Boelelaan 1105 Amsterdam | Route

Voertaal

Engels

Aanmelden >