Talkshows: bijzonder goed onderwijs

To the English page

Kijk naar de slotbijeenkomst via onderstaande video. (Geen video te zien? Ververs deze pagina of klik hier om de pagina te herladen.)
De voertaal is Nederlands.

Inmiddels zijn ook drie talkshows achter de rug. Je kunt ze (opnieuw) kijken via onderstaande button. De voertaal van de talkshows is Nederlands.

Abraham Kuyper was niet alleen de stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ook de architect van de onderwijsvrijheid. Hij wilde meer betrokkenheid van ouders en verschillende mens- en wereldbeelden de school inhalen. In 1917 werd zijn vurig pleidooi voor onderwijsvrijheid verankerd in grondwetsartikel 23 waarmee vrijheid van onderwijs een Nederlands recht werd.

Hoe kijken wij meer dan een eeuw later naar dit grondwetsartikel? Hoe staat het met de betrokkenheid van de overheid en ouders bij onderwijs? In deze tijd mengt het digitaal onderwijs zich met de huiselijke routine. Hoe gaan we daarmee om? Welke rol hebben onderwijsinstellingen in het burgerschapsvraagstuk? Welke inspraak heeft de onderwijsinspectie en de ouderraad op het bestuur van een school? In hoeverre kunnen we spreken van gelijke kansen in het onderwijs?

Kortom: welke rol heeft het onderwijs in onze samenleving 100 jaar na Kuyper en hoe kunnen we deze rol het beste invullen?

Drie talkshows, drie thema's

Tijdens drie talkshows hebben we aanbevelingen verzameld waarmee het onderwijs in Nederland verbeterd kan worden. In deze talkshows ging een expertpanel in gesprek over goede voorbeelden in het onderwijs, onder leiding van presentator Karim Amghar. Tevens vroegen we het digitale publiek om aanvullingen en eigen suggesties. Een redactie onder voorzitterschap van Renée van Schoonhoven beoordeelde de verzamelde aanbevelingen en selecteerde de 23 meest waardevolle aanbevelingen voor bijzonder goed onderwijs. De 23 aanbevelingen werden vervolgens gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst aan de Vrije Universiteit op 21 april 2021. Deze bijeenkomst werd geleid door Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. Daar overhandigde de redactievoorzitter de aanbevelingen aan Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge.
De thema’s voor de drie talkshows waren: burgerschapsonderwijs, goed bestuur en gelijke onderwijskansen. Deze werden geleid door Karim Amghar. In verband met de coronamaatregelen zenden we de talkshows uit vanaf de VU.


De talkshows terugkijken
Na de livestream worden de opnames bewerkt en hier gepubliceerd, zodat je de talkshow kunt terugkijken wanneer het je uitkomt.

Karim Amghar

karim_amgharKarim Amghar is een Nederlandse schrijver voor o.a. de NRC, auteur van o.a. het boek getiteld Van Radicaal Naar Amicaal, programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional en docent. Voor de NTR presenteerde hij in de vierdelige serie: Karim Pakt Zijn Kans over kansenongelijkheid in het onderwijs en presenteerde hij dit jaar verschillende programma’s voor o.a. de NTR. Waaronder Het RamadanGevoel een vierdelige serie over spiritualiteit, diversiteit en verbinding in de Nederlandse samenleving. Amghar heeft in 2018 de Compassieprijs gewonnen.