VU viert 140e verjaardag

Kuyperjaar

Abraham Kuyper (1837-1920) stichtte 140 jaar geleden de Vrije Universiteit Amsterdam. De universiteit viert dit lustrum tijdens het collegejaar 2020/2021 met tal van activiteiten, geïnspireerd door het gedachtegoed van Kuyper.

Kuyper was een sociaal ondernemer, voorvechter van diversiteit en strijder voor democratie. Het zijn dan ook deze drie thema’s die centraal staan tijdens de verschillende activiteiten die georganiseerd gaan worden. De manier waarop de schijnbaar onvermoeibare Kuyper in de politiek, in het onderwijs, in de kerk, in de wetenschap en in de pers nieuwe vorm gaf aan de samenleving, is nog altijd een bron van inspiratie. Niet alleen voor de VU, maar ook daarbuiten.

"Politici moeten niet met een boekhoudersmentaliteit te werk gaan. Ik ben het eens met de democraat Kuyper als hij zegt: regeren is iets anders dan administreren."
- Kathleen Ferrier  (voorzitter Nationale UNESCO-commissie en lid stuurgroep Kuyperjaar)
"Als Abraham Kuyper hier nu plotseling binnen zou wandelen, dan zou ik zeggen dat hij een fantastisch mooie universiteit gesticht heeft en dat ik er trots op ben dat ik 140 jaar later in zijn voetsporen ben getreden."
- Vinod Subramaniam (rector magnificus VU)

Officiële start Kuyperjaar

OAJ start Kuyperjaar

Tijdens de Opening Academisch Jaar op maandag 31 augustus wordt het Kuyperjaar officieel geopend met aandacht voor sociaal ondernemen. Abraham Kuyper stichtte de VU met geld van bierbrouwer Willem Hovy. Een vorm van sociaal ondernemen voordat het was uitgevonden. Ook binnen de VU-gemeenschap bruist het als het economisch tegenzit van innovatieve ideeën die een ondernemende aanpak verdienen. Deze ondernemende aanpak van ideeën gaat een belangrijk verschil maken. De VU wil meer dan ooit een broedplaats zijn voor start-ups. Collegevoorzitter Mirjam van Praag gaat met topvrouw Marry de Gaay Fortman en managementgoeroe Ben Tiggelaar in gesprek over inspirerende VU-voorbeelden en introduceert de Kuyper Challenge: een wedstrijd waar alle studenten en pas afgestudeerden van de VU met ondernemende ideeën die onze samenleving verder helpen aan mee kunnen doen. De OAJ is op 31 augustus online te volgen. Lees meer op vu.nl/oaj.

Meer evenementen

Abraham Kuyper was een strijder voor democratie en in de Verenigde Staten is hij geen onbekende. Op de dag van de presidentsverkiezingen in de VS wordt Anne-Marie Slaughter geïnterviewd – later in diezelfde week, tijdens de Dies Natalis, ontvangt zij een eredoctoraat van de VU. Slaughter gaf leiding aan een denktank voor het buitenlandbeleid van Hillary Clinton en onderzocht de rol van sociale netwerken bij maatschappelijke vernieuwing in vergelijking met de rol van politieke leiders. Wat zegt haar onderzoek over het presidentschap van Trump?

De Dies Natalis is de stichtingsdag, of ook wel verjaardag, van de VU. Deze valt eigenlijk op 20 oktober, maar de viering is dit jaar verplaatst naar vrijdag 6 november om zo dichter bij de 100e sterfdag van Kuyper (op 8 november) zijn inspiratie in het nu te onderstrepen.

Abraham Kuyper wist vele netwerken te activeren om maatschappelijke vernieuwing te bewerkstelligen. Tijdens de Dies Natalis staat de rol van actieve netwerken bij maatschappijverbetering centraal en krijgt een zeer bekende en belangrijke gastspreker het podium. Daarnaast verleent de VU eredoctoraten aan drie personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of op maatschappelijk gebied, waaronder Anne-Marie Slaughter. Slaughter ontvangt het eredoctoraat voor haar baanbrekende onderzoek naar het netwerk-karakter van de internationale orde en trans-Atlantische relaties, en voor de manier waarop zij verbindingen legt tussen universiteit en politieke praktijk, tussen sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid en tussen een academische carrière en vrouwenemancipatie.

Tijdens het Nieuwjaarsgala van de VU worden studenten- en docentenprijzen feestelijk uitgereikt. Dit jaar krijgt het gala een Kuypertintje, omdat ook de genomineerden voor de prijs van The Kuyper Challenge bekend worden gemaakt.

Het maatschappelijke debat rondom artikel 23 over de vrijheid van onderwijs is in volle gang. Daarom worden in het voorjaar van 2021 een drietal bijeenkomsten georganiseerd op drie verschillende onderwijsinstellingen om met elkaar in gesprek te gaan over deze vrijheid. In deze bijeenkomsten worden 23 aanbevelingen voor ‘goed onderwijs’ gebundeld. Deze bundeling wordt tijdens een slotbijeenkomst op de VU in april overhandigd aan een eregast.

Het Kuyperjaar van de VU wordt afgesloten met de Kuypernacht. Een feestelijk moment waarbij de universiteit tot laat open is en er veel te beleven is op de campus. Tijdens de Kuypernacht vindt onder meer de Abraham Kuyperlezing plaats, waarbij Vrije Schrijver Maxim Februari zal spreken over de rol van waarheid en kritiek in onze samenleving en komt de Kuyper Challenge tijdens de lezing tot een ontknoping. Ook zal het Diversiteitsdoolhof ‘Uit je hokje’ van Circus Engelbregt op de VU te vinden zijn, dat bezoekers aan het denken zet over verschillende diversiteitskwesties.

Meer activiteiten

Het Historisch Documentatiecentrum is in het Kuyperjaar nauw betrokken bij activiteiten die Kuypers historische bijdrage honoreren. Het HDC streeft ernaar om onder meer haar archieven zo veel mogelijk te digitaliseren en daarmee toegankelijk te maken. Bovendien wordt Kuyper herdacht tijdens meerdere activiteiten onder de noemer Tien keer Kuyper.

Abraham Kuyper was een sociaal ondernemer. De VU introduceert daarom tijdens de Opening Academisch Jaar op 31 augustus de Kuyper Challenge. Een wedstrijd waar alle studenten en pas afgestudeerden van de VU met ondernemende ideeën die onze samenleving verder helpen aan mee kunnen doen. De prijs is de Kuyper Award: financiële en inhoudelijke steun in een coachingstraject met topmensen uit het netwerk van de VU. Meer informatie volgt.

In november zal er een expositie over het leven van Abraham Kuyper te zien zijn, in fysieke of digitale vorm. Het leven van Kuyper wordt aan de hand van verschillende objecten tentoongesteld. De tentoonstelling neemt je mee in de reizen van Kuyper, zijn tijden van depressie en de vele spotprenten die van hem zijn gemaakt.

De VU viert tijdens het Kuyperjaar haar 140 jarig bestaan en daarmee haar 28ste lustrum. In een verzameling van 28 objecten wordt de geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam weergegeven. Onder andere een collectebusje en een historische toga maken onderdeel uit van de collectie.

Samen met Vrije Schrijver Maxim Februari wordt een essaywedstrijd opgesteld. Meer informatie volgt.

Aan de hand van een podcast wordt een wandeling georganiseerd langs historische plekken in Amsterdam die prominent waren in het leven van Abraham Kuyper. Door middel van de podcast wordt je tijdens de route begeleid langs historische locaties.

Organisatie

Het Kuyperjaar van de VU wordt voorbereid onder leiding van Kathleen Ferrier (voorzitter Nationale UNESCO-commissie), Vinod Subramaniam (rector magnificus VU), Don Ceder (advocaat en fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam), George Harinck (VU-hoogleraar Geschiedenis van het Neocalvisme), Renée van Schoonhoven (VU-hoogleraar Onderwijsrecht), Anne Dijk (directeur Fahm instituut), Megan Terpstra (lid Universitaire Studentenraad VU), Hilde van Wijngaarden (directeur Universiteitsbibliotheek VU), Kees van der Kooi (directeur Center for Evangelical and Reformation Theology), René van Woudenberg (directeur Abraham Kuyper Centrum) en Ab Flipse (Universiteitshistoricus VU).

Statement Abraham Kuyper
"In het Kuyperjaar herdenkt de Vrije Universiteit Amsterdam het ondernemerschap, de democratische gezindheid en de voorkeur voor diversiteit van Abraham Kuyper. Maar er zijn ook uitspraken en ideeën van hem die we als organisatoren van het Kuyperjaar afkeuren. Bijvoorbeeld zijn negatieve uitspraken over de cultuur van Afrika. Deze tonen weinig inlevingsvermogen en sluiten aan bij het Europese kolonialisme van toen. Ook hebben ideologen van apartheid getracht zijn ideeën over “soevereiniteit in eigen kring” racistisch uit te leggen. Kuyper zelf verzette zich in de kerk tegen enige vorm van rassenscheiding.

Abraham Kuyper zien we in de eerste plaats als stichter van de VU over wiens daden en ideeën we, na 140 jaar, nog steeds met elkaar in gesprek gaan en die ons kunnen inspireren en verbinden. Juist op een universiteit doen we dat door kritisch na te denken over ideeën uit andere tijden en er ook oog voor te hebben hoe deze, tot op de dag van vandaag, negatief kunnen doorwerken."

Het Kuyperjaar wordt gefinancieerd door
Vrije Universiteit Amsterdam  VUvereniging  Dr. Abraham Kuyperfonds