VU Nieuwjaarsgala 2019

Student- en onderwijsprijzen uitgereikt tijdens VU Nieuwjaarsgala 2019

Op 24 januari 2018 werden VU-docenten en -studenten in het zonnetje gezet met de uitreiking van de Van der Duijn Onderwijsprijs, de DocenTalentprijs, de StudenTalentprijs, de scriptieprijzen en, voor het eerst, de Student Initiatiefprijs.

De winnaars

De Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs 2018 was voor Ellen Bal, universitair hoofddocent Sociale en Culturele Antropologie. De DocenTalentprijs ging naar ACTA-docent Beatriz Gimenez Gonzalez. Joyce Sombroek, Geneeskundestudent en keepster van het Nederlands dames hockeyteam, kreeg de StudenTalentprijs. Bachelorstudente Birgit Henrich en masterstudente Inken Kröger veroverden de scriptieprijzen.

Nieuw dit jaar was de Student Initiatiefprijs. De Universitaire Studentenraad nomineerde initiatieven van studenten die verbinding organiseren van VU-studenten met elkaar of met de VU. Studenten kozen de winnaar: Zakaria Laaraj met zijn project StudeerSamen.

Alle prijswinnaars

Het openen van de gouden envelop

De naam van de winnaar zit in de gouden envelop

Studentalentprijs

Joyce Sombroek, keepster van het Nederlands dameshockeyteam en studente Geneeskunde wint de StudenTalentprijs.

Bachelorscriptieprijs

Juryvoorzitter Joke van Saane reikt de bachelorscriptieprijs uit aan Birgit Henrich, studente Science, Business and Innovation.

uitreiking masterscriptieprijs

SBE-studente Inken Kröger sleepte de Masterscriptieprijs in de wacht.

DocenTalentprijs

Beatriz Gimenez Gonzalez won de prijs voor de talentvolle docent die relatief nieuw is in het vakgebied van doceren. De prijs stond dit jaar in het teken van de zelfontplooiing van de student en wat een docent hierin kan betekenen.

uitreiking studentinitiatiefprijs

Het publiek koos het project StudeerSamen van Zakaria Laaraj tot winnaar van de Student Initiatiefprijs. De prijs werd uitgereikt door vice-voorzitter van het College van Bestuur, Marjolein Jansen.
Päivi Reckman, voorzitter van de Universitaire Studentenraad nam de prijs voor de afwezige Zakaria in ontvangst.

Van der Duijn Schouten onderwijsprijs 2018 uitgereikt aan Ellen Bal

Universitair Hoofddocent Sociale en Culturele Antropologie Ellen Bal kreeg de prijs voor seniordocenten die excelleren in het onderwijs en een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs aan de VU. 

Ernest van der Kwast brengt een ode aan de verliezers

Presentator Ernest van de Kwast brengt een ode aan de winnaars én aan de verliezers (pdf).

Rector Vinod Subramaniam op de rode loper

Alle bezoekers kwamen binnen over de rode loper. Zo ook VU-rector Vinod Subramaniam.

de borrel na afloop van de prijsuitreiking

Na afloop van de prijsuitreiking was er een gezellige borrel voor iedereen. 

Meer foto's van het evenement zijn vanaf 28 januari te bekijken via vu.nl/galafotos


foto's: Vu/Riechelle van der Valk


Locatie: Auditorium, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

15:45Zaal open
16:00
Opening door rector magnificus Vinod Subramaniam

Introductie door presentator Ernest van der Kwast

Kennismaking met de genomineerden en uitreiking van de StudenTalentprijs, Bachelorscriptieprijs en Masterscriptieprijs door juryvoorzitter Joke van Saane

Uitreiking DocenTalentprijs

Student Initiatiefprijs, Toelichting door juryvoorzitter Ruard Ganzevoort

Muzikale ode aan de winnaars

Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs door Vinod Subramaniam
17:00
Afsluiting, DJ-optreden en borrel

Een opvallend goede docent die al minstens tien jaar aan de VU werkt en sterk bijdraagt aan onderwijsverbetering, krijgt een prijs van € 7.000,-.

Genomineerden zijn:Ellen Bal
Ellen Bal
Opleidingsdirecteur Sociale en Culturele Antropologie, faculteit Sociale Wetenschappen

Ellen staat bekend als iemand die veel vraagt van studenten en streng is, maar die wel échte aandacht, feedback en hulp biedt om verder te komen. Zij is de laatste die op een voetstuk geplaatst wil worden. Ze vindt het belangrijk om dingen samen met collega's voor elkaar te krijgen. Maar eerlijk is eerlijk: Ellen is hét boegbeeld van de opleidingen Antropologie. Zij straalt energie uit waardoor collega's gemotiveerd en geïnspireerd aan de slag gaan. Daarom gaat de bachelor Antropologie nu met succes internationaal, bijvoorbeeld, als eerste van de faculteit. Ze helpt nu andere opleidingen het voorbeeld te volgen. Ellen heeft de positie van antropologie op de VU enorm versterkt, in binnen- en buitenland.


Brian Tjemkes
Brian Tjemkes
Universitair hoofddocent Strategic Management bij de School of Business and Economics.

Studenten noemen hem gepassioneerd en betrokken. 'De beste docent die ik ooit heb gehad.' Brian wil studenten opleiden tot nieuwsgierige, creatieve en onafhankelijke denkers. Hij vindt dat de standaard-leeromgeving moet veranderen in een omgeving waarin de student aan zet is, verantwoordelijk is voor de eigen persoonlijke vorming en ontwikkeling. Brian ziet graag een leeromgeving waarin studenten de autoriteit van de docent betwisten in plaats van strategisch anticiperen op diens voorkeuren. Met collega's vroeg hij een subsidie aan om zo'n courseless learning -benadering waar te maken. Helaas viste hij achter het net, maar Brian kennende geeft hij niet op.


Annemie Halsema
Annemie Halsema
Docent Filosofie bij de faculteit Geesteswetenschappen

Ze staat bekend om haar rustige stijl in combinatie met vasthoudendheid, haar kennis van de meest recente ontwikkelingen in het filosofisch denken en haar engagement met de feministische beweging. Annemie laat studenten hun eigen vragen stellen en kan hen uitstekend helpen die vragen degelijk en gestructureerd te beantwoorden.
Ze speelde een belangrijke rol in de universiteit-brede Academische Kern : een cluster van vakken die elke bachelorstudent moet volgen. Verder leverde ze een belangrijke bijdrage aan het initiatief Diversifying Philosophy, gericht op een evenwichtigere gender-balans van verplicht te bestuderen filosofen. Annemie is in tune with the spirit of our time .

De StudenTalentprijs gaat jaarlijks naar een student die niet alleen goede cijfers haalt, maar ook het begrip 'academische vorming' op een grensverleggende manier in praktijk weet te brengen. De winnaar krijgt € 4000,-.

Genomineerden zijn:


Dico Baars
Dico Baars
Onlangs afgestudeerd bij de masters Theology and Religious Studies

Hij is zo professioneel en zelfstandig, dat je soms vergeet dat hij een student is en geen collega, schreef hoogleraar Peter-Ben Smit over Dico. Hij is politiek actief, onder meer als gemeenteraadslid voor de CU. Dico werkt aan de verbinding tussen academische kennis en actuele vragen over religie, recht en samenleving. Hij was actief in de aanpak van kindermishandeling én in een vernieuwingsbeweging binnen de protestantse kerken. Aanmoedigen is zijn sterkste drijfveer.

Ivar Maas
Ivar Maas
Masterstudent Social Psychology

Hij zette een honoursvak op dat moet leiden tot meer begrip voor en bewustzijn van duurzaamheid. Met dat vak wil Ivar ook dialoog stimuleren tussen studenten van verschillende disciplines. Dat sluit aan bij zijn bijdrage aan het programma A Broader Mind, een aanvullend bachelor-programma om studenten meer te betrekken bij de maatschappij. Zijn eigen betrokkenheid vertaalt Ivar ook in onderzoek. Hij onderzoekt of Zuidas-bedrijven met een competitieve organisatiecultuur ook competitie op duurzaamheid tussen medewerkers kunnen genereren.

Joyce Sombroek
Joyce Sombroek
Onlangs afgestudeerd bij de master Geneeskunde

Als keeper van het Nederlandse dameshockeyteam won ze goud en zilver op de Olympische Spelen. Heel creatief en in goed overleg organiseerde Joyce Sombroek haar vakken om de sport heen en organiseerde zelf een klinische stage in het buitenland. Binnen de faculteit en de VU werkte ze mee aan specifieke topprestatieregelingen. Voor zieke en gehandicapte kinderen en jongeren zet ze zich ook in, zo geeft ze clinics bij sportverenigingen.

Esmee Visser
Esmée Visser
Bachelor-student Farmaceutische wetenschappen

Op de Olympische Spelen in Pyeongchang won ze afgelopen februari goud op de vijf kilometer langebaanschaatsen. Ze veroverde de harten van veel Nederlanders. Esmée Visser kwam vanaf het begin zelf bij de studieadviseur om te overleggen over alternatieve planningen, omdat trainingsstages en wedstrijden soms niet matchen met het rooster van een bètastudie vol practica. Op trainingsstage, waar anderen rustten na de ochtendtraining, maakte zij haar sommen.

Studenten hebben per faculteit hun beste jonge docent voorgedragen. De genomineerden maken kans op de prijs van € 4.000,-, ter besteding aan het VU-onderwijs.

Genomineerden zijn:


Beatriz Gimenez Gonzales
Beatriz Gimenez Gonzalez (ACTA)

Ze stelt constant vragen tijdens haar hoorcolleges om iedereen erbij te betrekken. De vele studenten die Beatriz Gimenez Gonzalez individueel begeleidt, leren op haar speciale, betrokken manier out of the box te denken. Sinds twee jaar coördineert ze het blok functieherstel met kronen en bruggen. In het tweede- en derdejaars bachelor-curriculum implementeerde ze de meest recente tandheelkundige innovaties.

Thijs Bogers
Thijs Bogers (FSW)

Voorbeelden uit de praktijk én uit films en series maken zijn vak History of Political Thought tastbaar en inzichtelijk. De Facebookgroep die Thijs Bogers voor het vak aanmaakte, bracht mooie input van studenten op. Heeft hij tijdens college niet genoeg tijd voor alle vragen, dan komt hij er na het college op terug. Hij brengt zijn eigen passie over op studenten en fikst ook nog dat Wouter Bos gastcolleges komt geven.

Babs Zonderhuis
Babs Zonderhuis (VUmc)

Met MentiMeter laat ze volle collegezalen meedenken en lokt discussie uit. Die ze vervolgens ná het college fanatiek voortzet op het discussieforum in Canvas. Babs Zonderhuis is een van de coördinatoren van het thema Peri-operative Patient Care and Anatomy. Ze inspireert studenten door de meest enthousiaste experts voor de collegezaal te zetten en ziet met plezier hoe dat zijn vruchten afwerpt. Studenten stappen na afloop op de artsen in kwestie af en vragen om een stage of scriptie-opdracht.

Duizenden studenten zwoegen jaarlijks op evenveel scripties. Wie schreven de beste?
Emeritus-hoogleraren van de VU kiezen de winnaars uit drie genomineerden per prijs.
De winnaars krijgen elk € 2.000,-.

Genomineerden voor de Bachelorscriptieprijs zijn:

NieuwjaarsgalaDomiziana Turcatti (Amsterdam University College)
Major Sociale Wetenschappen

Peer Culture as Moroccan-Dutch Youths' Space of Resistance:
'We're Kinda Creating Our Own Little Thing As We Weren't Accepted in the First Place'
Birgit HenrichBirgit Henrich (Bètawetenschappen)
Science Business & Innovation

An Entry Strategy into the Aircraft Industry.
Recommendations for Qlayers to penetrate the market
Kim StarreveldKim Starreveld (Gedrags- en Bewegingswetenschappen)
Orthopedagogiek

Depressie, omgang met stress en opvoedvertrouwen
NieuwjaarsgalaSofie Bollen (Rechtsgeleerdheid)
Rechtsgeleerdheid

Terugkerende Syriëgangers: Het zekere voor het onzekere?

Genomineerden voor de Masterscriptieprijs zijn:

Mieke WesterhausMieke Westerhaus (Bètawetenschappen)
Environment and Resource Management

The Role of Water in Migration:
Qualitative and Quantitative Evidence from Africa and the Middle East
Mike VinkMike Vink (Sociale Wetenschappen)
Bestuurskunde

Jonge raadsleden: elke stem telt even zwaar
Een onderzoek naar de invloed en risico’s van jonge raadsleden in kleine en middelgrote gemeenten in Nederland
Inken KrögerInken Kröger (School of Business and Economics)
Accounting and Control 

The Triangle of Life, Family and Career for Women in the Big Four

De VU kan niet zonder initiatieven van studenten. Zo begon het Green Office ooit op initiatief van studenten. Daarom selecteert de Universitaire StudentenRaad nu initiatieven van studenten die verbinding organiseren van VU-studenten met elkaar of met de VU. De jury nomineert drie initiatieven, het publiek – jij dus – kiest vanaf 14 januari de winnaar. Die krijgt € 1.000,- om het idee verder te brengen én advies van VU-alumnus Joep van Gelder.

Genomineerden zijn:

Silja Kelleris
Silja Kelleris
The Free Stage for Storytellers, Poets and Songwriters


Creatieve schrijfprojecten, een maandelijkse poëzie slam… Veel studenten zijn bezig met schrijven. We brengen ze bij elkaar en vieren zo de literaire cultuur van de VU.
Jouke Fleegen en Menno van Kicken
Jouke Fleege, Menno van Kicken
EERF


VU-plastic krijgt een tweede leven. Zo wordt de VU groener en zetten we VU'ers aan tot nadenken. Studenten kunnen meedenken over producten die we van gerecycled plastic kunnen maken.
Zakaria Laaraj
Zakaria Laaraj
StudeerSamen


Te veel studenten krijgen een burnout of andere stressklachten. Met StudeerSamen bouwen we een community waarin studenten elkaar helpen groeien. Ze leren van elkaars ideeën en werken samen.

Stem nu op het beste studenteninitiatief!