Opening Academisch Jaar 2 september 2019

Wij zijn de baas!

De Vrije Universiteit Amsterdam kijkt terug op een fantastische Opening Academisch Jaar (OAJ). Die dag stond democratisch leiderschap centraal met als thema: 'Wij zijn de baas'. 

Voorzitter van het College van Bestuur Mirjam van Praag besprak in haar speech hoe weerbaar onze democratie is in tijden van sociale media, oprukkende technologie en populisme en polarisatie. En wat dat vraagt van leiders in politiek en bestuur. Over de rol van de VU zei ze daarover: "Met alle uitdagingen en disruptieve veranderingen die aanstaande zijn, zie ik een mooie toekomst voor de VU gegeven onze aandacht voor veiligheid, verbondenheid en verbreding. Met waardevolle en waarden gedreven wetenschap en onderwijs." 

Mirjam van Praag

De Brotherhood Brassband kreeg het publiek aan het swingen.

Brotherhood

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad en fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer keek terug op zijn ontwikkeling als leider: een kant en klaar recept voor leiderschap bestaat niet. Zijn reis tot leiderschap deelde hij op in drie perioden. Zijn tijd in de haven, in de politiek en als voorzitter van de VO-raad. "Bij leiderschap horen wat mij betreft de drie V’s: Visie, Verbinding en Vertrouwen". 

Paul Rosenmöller

Diederick van der Wijk van Forward Incubator en Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, vertelden over leiderschap op een jonge leeftijd. Van Wijk schetste aan de hand van fragmenten over de opstand in Syrië en de Syrische vluchteling Kamal hoe hij met zijn bedrijf vluchtelingen op weg probeert te helpen. Pieter Lossie vindt dat iedereen dezelfde kans verdient, ongeacht waar je vandaan komt en wie je bent. Aan de hand van krantenartikelen en een videofragment onderstreepte hij dat zijn generatie slechtere vooruitzichten heeft eerdere generaties. Geïnspireerd door zijn docent maatschappijleer drijft dat zijn leiderschap en strijd voor gelijke kansen van scholieren en studenten.

Gesprek

Vrije Schrijver Arnon Grunberg las zijn column voor 'Opdat wij immer kritisch blijven'. "Als mythes als feiten worden gezien, dreigen we allen meelopers te worden van foute regimes." 

Arnon Grunberg

Als uitsmijter zette rector magnificus Vinod Subramaniam de Spinozaprijs- en Zwaartekrachtwinnaars onder luid applaus in het zonnetje. Hiermee gaan we vol enthousiasme het nieuwe academische jaar in.

Winnaars Spinozaprijs en Zwaartekracht

Met de Opening Academisch Jaar is een start gemaakt met het jaarthema Governeance for Society, dat we dit jaar verder zullen uitdiepen. 


fotocredits: Marieke Wijntjes

15.15 uur
Ontvangst in de Foyer
15.45 uur
Aula open, The Brotherhood Brassband speelt
16.00 uur
Openingsspeech door Mirjam van Praag
16.20 uur
Speech door Paul Rosenmöller
16.35 uur
Gesprek met jonge leider Diederick van der Wijk, onder leiding van Eva Brouwer
16.40 uurGesprek met jonge leider Peter Lossie, onder leiding van Eva Brouwer
17.05 uur
Column door Arnon Grunberg
17.10 uur
Afsluiting door Mirjam van Praag
17.15 uur
Borrel in de Foyer, onder begeleiding van The Brotherhood Brassband

Mirjam van Praag
Mirjam van Praag is sinds 1 maart 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is samen met de rector en de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de VU.
Paul Rosenmöller
Paul Rosenmöller is voorzitter van de VO-raad, de Nederlandse belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, en fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Arnon Grunberg
Arnon Grunberg is een Nederlandse schrijver. Hij is sinds 1 juni 2019 de Vrije Schrijver aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij zal tijdens zijn aanstelling reflecteren op het thema Governance for Society, over de weerbaarheid van de democratie.
Eva Brouwer
De presentatie is in handen van Eva Brouwer, dagvoorzitter en auteur van het boek 'In 10 stappen je podium pakken'. Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en werkte tien jaar bij RTV Utrecht als presentator van het dagelijkse nieuwsbulletin. Nu werkt Brouwer als dagvoorzitter en presentatiecoach met als motto 'Pak je Podium!'
Diederick van der Wijk
Diederick van der Wijk startte in 2017 samen met David Hwan, Forward Incubator (voorheen Refugees Forward), om ondernemers met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen in het opzetten van een eigen bedrijf. Inmiddels is Forward Incubator actief in Rotterdam en hebben 45 ondernemers het programma doorlopen, waarvan 26 een bedrijf zijn gestart. Forward Incubator leunt op vrijwillige inzet van ervaren ondernemers, ambitieuze studenten en het bedrijfsleven.
Pieter Lossie
Klimaatspijbelaar Pieter Lossie (17) uit Harmelen is de voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), vertegenwoordiger van een miljoen scholieren in Nederland. Als politiek lobbyist en organisator van YouthforclimateNL sprak hij tijdens de grote scholierenstakingen met Mark Rutte en Eric Wiebes. Hij is nu bezig zijn vwo-diploma te halen.
Brotherhood BrassbandDe Brotherhood Brassband is begin jaren tachtig ontstaan uit een groep Surinaamse en Antilliaanse vrienden. Met djembe’s, snaar- en tenordrums liepen ze mee in demonstraties tegen apartheid en om Nelson Mandela vrij te krijgen. Hun krachtigste communicatiemiddel is muziek, de enige taal ter wereld zonder landsgrenzen! In 1989 werd de naam drumband veranderd in brassband omdat blazers, campanaspelers en danseressen de band waren komen versterken. Nu speelt de band bigi poku, reggae met carnavalsritme, merenque, salsa en sambabrass-muziek. De band is met name bekend in Amsterdam-Zuidoost. Hun filosofie is: broederschap, respect, creativiteit, zelfontplooiing en een positief voorbeeld zijn voor zwarte jongeren.


Het programma vindt plaats in de Aula in het Hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

De voertaal tijdens het programma is Nederlands. Voor internationale gasten is er een vertaler aanwezig. Er zijn headsets beschikbaar.

Wij nodigen hoogleraren van harte uit om deel uit te maken van het cortège. Graag uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig zijn in de Foyer. Wij stellen het op prijs als u de toga van uw universiteit draagt.

Heeft u vragen? Mail dan naar [email protected]

Bezoek ook het VU On The Roof Film Festival van 3 t/m 6 september, waarin we verder gaan met het thema 'Governance for Society'.