Verschillend, en dan?

Symposium Vrije Universiteit Amsterdam: 29 november 2018

Wat is de betekenis van compassie in een tijd van toenemende polarisatie? Donderdag 29 november zijn wij hier tijdens het symposium Verschillend, en dan? uitvoerig op in gegaan. Hoe kan compassie ons helpen verschillen in achtergrond, geaardheid en overtuiging om te vormen tot een bron van inspiratie. D hoofdspreker van de middag was VU-eredoctor Karen Armstrong. Zij reikte tijdens het symposium ook de Compassieprijs 2018 uit aan Karim Amghar van Wijwijs.


Dit is een evenement verbonden aan het VU-profileringsthema ‘Connected World’.


Muziektheatergezelschap Julius Leeft

Muzikale opening door muziektheatergezelschap Julius Leeft

Karen Armstrong

Lecture 'Compassion inside and outside the university' door VU-eredoctor Karen Armstrong.

Domenica Ghidei

Reactie van VU-alumna Domenica Ghidei, lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI).

Talkshow

Talkshow, geleid door Aldith Hunkar, over VU initiatieven voor meer compassie: The Refugee Academy (met Halleh Ghorashi), Inside-out Prison Exchange Program (met Anne-Marie Slotboom en Elanie Rodermond), Nieuw Wij (met Manuela Kalsky), Genderteam Amsterdam UMC, locatie VUmc (met Muhammed al-Tamimi), Martin Luther King Lezing (met Dave Ensberg-Kleijkers). 

Compassieprijs

Uitreiking compassieprijs 2018 aan de Leidse docent Karim Amghar.

Carel Kraayenhof

Muzikale afsluiting door Bandonéonsolist Carel Kraayenhof.

Different but the same

Cartoon door: Sjoerd Kaandorp

 

Foto's: Peter Valckx

 

Locatie: Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

14:30Welkomstwoord van Vinod Subramaniam, Rector Magnificus, Vrije Universiteit Amsterdam

Opening door de dagvoorzitter Aldith Hunkar en Muziektheatergezelschap Julius Leeft

Lecture ‘Compassion inside and outside the university’ door VU-eredoctor Karen Armstrong.

Reactie van VU-alumna Domenica Ghidei, lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI).
 Interview met Karen Armstrong en Domenica Ghidei.

Talkshow, geleid door Aldith Hunkar, over VU initiatieven voor meer compassie: The Refugee Academy (met Halleh Ghorashi), Inside-out Prison Exchange Program (met Anne-Marie Slotboom en Elanie Rodermond), Nieuw Wij (met Manuela Kalsky), Genderteam Amsterdam UMC, locatie VUmc (met Muhammed al-Tamimi), Martin Luther King Lezing (met Dave Ensberg-Kleijkers). 

Prijsuitreiking Compassieprijs 2018 door Karen Armstrong.

Muzikale afsluiting door Carel Kaayenhof.
16:30 Gelegenheid tot netwerken en borrel.

NB: het programma is grotendeels Engelstalig.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van Nieuw Wij, Handvest voor Compassie en Kerk en WereldKaren
Karen Armstrong  
Compassie. Daar draait het om in het werk van de Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong. Ze benadrukt die gemeenschappelijke kern in religieuze tradities en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gesprek over de positie van verschillende religies in de samenleving. Omdat haar verdienste goed past bij de bijdrage die de Vrije Universiteit Amsterdam wil leveren aan de dialoog tussen verschillende religies en aan het denken over hun rol in de maatschappij, kreeg Armstrong in 2017 een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies. Tedtalk Armstrong 

Domenica Ghidei
Domenica Ghidei   
Op 17-jarige leeftijd kwam Domenica Ghidei vanuit Eritrea naar Nederland.  Het lukte het haar uiteindelijk om te gaan studeren en een rechtenstudie aan de VU te voltooien. Domenica is lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) en heeft hiernaast vele bestuursfuncties. Linkedin

Aldith Hunkar
Aldith Hunkar    
Was presentator van het (Jeugd)journaal. Hierna startte zij haar eigen bedrijf Hunk-arT. Haar brede horizon en eigenzinnig journalistieke benadering voegen sprankeling en verdieping toe aan alles wat zij doet: modereren, filmen, schrijven. Met haar uitgebreide media-ervaring, organiseert zij ook workshops.

halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi   
Halleh Ghorashi is iniatiefnemer van The Refugee Academy. Zij is hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Refugee Academy verbindt onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek. Dit is nodig om vluchtelingen op een volwaardige manier te laten integreren in Nederland, maar ook te begrijpen wat er nodig is om negatieve gevoelens jegens vluchtelingen niet te laten escaleren, zodat onorthodoxe verbindingen tot stand kunnen komen. 

Elanie Rodermond

Anne-Marie Slotboom
Elanie Rodermond en Anne-Marie Slotboom    
Zijn werkzaam bij de afdeling Strafrecht & Criminologie. Slotboom is universitair hoofddocent en verzorgt onderwijs op het gebied van levensloop criminologie en de rol en betekenis van gender. Rodermond richt zich in haar werk op de levensloop van individuele daders en doet onderzoek naar re-integratie en terrorisme. Zij organiseren aan de VU het onderwijsprogramma Inside-Out. Het programma draait om dialoog en communicatie. Studenten en gedetineerden (die hier ook studenten zijn) ondernemen echt iets samen, op basis van gelijkwaardigheid, en kunnen daardoor veel van elkaar leren.

Manuela Kalsky
Manuela Kalsky    
Is bijzonder hoogleraar voor Theologie en Samenleving bij de Faculteit Religie en Theologie. Zij leidt het multimediaproject Nieuw Wij (www.nieuwwij.nl) dat sociale verbindingen in de samenleving wil versterken tussen mensen met verschillende achtergronden. Zij geeft leiding aan het onderzoeksprogramma ‘het goede leven voor allen vanuit transreligieus perspectief’ en is lid van de International Advisory Board van het onderzoeksproject ‘Religion and Dialogue in Modern Society’. In al haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal.

Muhamed Al-Tamimi
Muhamed Al-Tamimi    
Al-Tamimi doet onderzoek naar genderdysforie, een bijzonder onderwerp dat niet altijd even goed bespreekbaar is, zeker niet binnen veel niet-westerse culturen. Transgenderchirurgie staat in de kinderschoenen waardoor er veel onderzoek nodig is. Ook geeft al-Tamimi in Amsterdam lessen over seksuele en relationele vorming in groep 8 van basisscholen. Thema’s zijn puberteit, weerbaarheid, relaties, verliefdheid en basiskennis over seksualiteit. 

Dave Ensberg-Kleijkers
Dave Ensberg-Kleijkers   
Dave Ensberg-Kleijkers is actief in de Stichting Martin Luther King Lezing. Hierin werken de VU en mensenrechtenorganisatie Justice & Peace samen om het gedachtegoed van Martin Luther King een stem te geven in het gepolariseerde debat over discriminatie. De VU eert haar eredoctor King met een lezing en een scholierenprogramma. Ensberg-Kleijkers is bestuursvoorzitter van Biezonderwijs, een koepel van zeven speciale scholen. Zijn onderwijsvisie is geïnspireerd op King. 

De jaar­lijk­se uit­rei­king van de Ne­der­land­se Com­pas­sie­prijs vindt plaats sinds 2011. De Stich­ting Hand­vest voor Com­pas­sie Ne­der­land (HvCNL) or­ga­ni­seert de uit­rei­king met elk jaar weer een ander thema. De prijs is be­stemd voor hen die ‘har­ten ver­war­men, men­sen ver­bin­den en wel­zijn be­vor­de­ren’. In 2018 wordt de uit­rei­king ge­or­ga­ni­seerd in sa­menwerking met de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.

Compassieprijslogo 

Stichting Julius Leeft! draagt bij aan het symposium met scenes uit het muziektheaterstuk over Martin Luther King ‘We have a dream’. King ging Karen Armstrong in 1965 voor als eredoctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoofdrollen worden vertolkt door onder andere Gershwin Bonevacia . De muziek wordt verzorgd door Harto Soemodihardjo.


Julius 


Aan het einde van het symposium treedt Bandonéonsolist Carel Kraayenhof op. Kraayenhof is hét tangofenomeen van Nederland sinds het koninklijke huwelijk in 2002. 

Carel Kraayenhof