Ernest van der Kwast

Ernest van der KwastErnest van der Kwast is de tiende schrijver die zich als Vrije Schrijver voor een jaar verbindt aan de VU. Een jaar vol colleges, lezingen, columns en verhalen met als afsluiter de Abraham Kuyper Lezing op 11 april 2017.

Ernest van der Kwast werd geboren in Bombay op 1 januari 1981. Toen hij één jaar oud was verhuisde hij met zijn ouders naar Nederland. Hij debuteerde met korte verhalen in 1999. In 2005 verscheen zijn eerste roman "Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen". Weemoed en verlangen noemt hij de hoofdthema’s van zijn werk maar humor maakt deze thema’s nooit zwaar. Een prachtig voorbeeld hiervan is de roman Mama Tandoori, over een half-Indiase jongen die opgroeit in Rotterdam, waarmee Van der Kwast in 2010 doorbrak bij het grote publiek. Hij beschrijft met veel humor de tragiek en het onbegrip in een gezin tussen twee culturen.

Van der Kwast woont in Rotterdam samen zijn Italiaanse vriendin en twee zoons. Andere titels die hij schreef zijn: Stand-in (2007), Giovanna’s navel (2012), De ijsmakers (2015). Auteurs die hem inspireren zijn James Salter, Meir Shalev en Konstantin Paustovski.

Foto: Keke Keukelaar

Thema’s preventie, eigen regie en toerusting

In het collegejaar 2016/2017 staat in de VU-brede programmering het profielthema Human Health and Life Sciences centraal, hierbij is er voor gekozen het nieuwe brede gezondheidsbegrip te agenderen. In deze opvatting van gezondheid betekent "gezond" niet in de eerste plaats "niet ziek" maar "tot veerkracht en aanpassing" in staat. Preventie, eigen regie en toerusting zijn de sleutelbegrippen in deze benadering van gezondheid.

In een academische context wordt dit nieuwe gezondheidsbegrip natuurlijk ook kritisch bediscussieerd. In hoeverre is ziekte in deze opvatting je eigen schuld en een gebrek aan regie, zijn voorbeelden van kritische vragen die gesteld moeten worden bij dit gezondheidsbegrip. Aan de Vrije Schrijver de vraag dit grote thema persoonlijk te maken in de VU-brede programma’s, te reflecteren op de achterliggende waardendiscussies en deze herkenbaar te maken.