Wetenschappers bekritiseren plannen ontslagrecht

Wetenschappers hebben grote bezwaren tegen de plannen uit het Lenteakkoord

12-06-2012 | 13:41

Nederlandse hoogleraren en wetenschappers, verbonden aan de rechtenfaculteiten van de VU, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University en Universiteit Utrecht, hebben grote bezwaren tegen de plannen uit het Lenteakkoord voor het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Op initiatief van Willem Bouwens (VU) hebben zij hierover een open brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamerfracties van de politieke partijen.

“Nederlandse arbeidsmarkt is zeer flexibel”
Volgens de ondertekenaars zijn de plannen gebaseerd op onjuiste ideeën over de starheid van het Nederlandse ontslagrecht en de invloed die daarvan uitgaat op het aanstellingsbeleid van werkgevers. Zij vrezen dat uitvoering  van de plannen een negatieve uitwerking zal hebben op de concurrentiekracht van de Nederlandse economie, de machtsverhoudingen binnen bedrijven en de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt.

> Open brief over ontslagrecht en Werkloosheidswet in het Lenteakkoord