VU ontwikkelt op spraak gebaseerde webdiensten voor Afrika

Onderzoekers van het Netwerkinstituut van de VU hebben, samen met Afrikaanse en internationale partners, innovatieve diensten ontwikkeld om ongeletterde mensen toegang te bieden tot het World Wide Web.

01-05-2013 | 12:09

Ondanks het enorme succes van het World Wide Web zijn er wereldwijd nog steeds 4,5 miljard mensen die er geen toegang tot hebben.  Een groot deel van deze mensen woont in rurale gebieden in ontwikkelingslanden. In een Afrikaans land als Mali is een derde van de bevolking ongeletterd. De meeste mensen in Mali verdienen minder dan 2 dollar per dag en hebben zeker geen internet of computers. Mobiele telefoons zijn er wel gangbaar, ook bij arme boeren. 

Om webdiensten voor boeren in Mali te ontwikkelen heeft de VU drie jaar samengewerkt met lokale partners. Op dit moment zijn de volgende mobiele spraakdiensten gebouwd: een marktinformatiesysteem dat werkt met lokale radio, een  microblogging systeem voor dorpscorrespondenten en lokale radio’s in Mali, en een systeem om gesproken groepsberichten naar telefoons te sturen in diverse talen. De systemen ondersteunen lokale Malinese talen. Kennis en begrip van de lokale context, samenwerking in multidisciplinaire teams, en ‘community building’ staan centraal in dit onderzoek.

Dit onderzoek is onder andere gefinancierd door de Europese Unie (FP-7) en het International Press Institute. Andere projectpartners zijn Web Foundation, France Telecom, Sahel Eco (Mali), North-West University (Zuid-Afrika) en vele anderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Bon via a.bon@vu.nl.