Uitsterven dinosauriërs viel samen met meteorietinslag

De inslag van een grote meteoriet in Mexico vond tegelijkertijd plaats met het begin van uitsterven van de dinosauriërs, zo’n 66 miljoen jaar geleden.

12-02-2013 | 10:39

Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team onderzoekers, waaronder VU-aardwetenschappers Klaudia Kuiper en Jan Smit. Hun bevindingen verschenen vorige week in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

De meeste aardwetenschappers waren het er al over eens dat een meteorietinslag de meest waarschijnlijke oorzaak moet zijn van het uitsterven van de dinosauriërs. Sceptici denken echter dat de inslag niet het uitsterven kan verklaren omdat de meteoriet volgens hen pas duizenden jaren later insloeg. Maar nu konden wetenschappers met nieuwe technieken zeer nauwkeurig de ouderdom bepalen van gesteentes en as die door de meteorietinslag zijn ontstaan. De dateringsmethoden lieten zien dat de meteoriet gelijktijdig insloeg met het uitsterven van de dinosauriërs. Waarschijnlijk leidde dit tot aardbevingen, overstromingen  en een grote stofwolk waardoor maandenlang geen zonlicht de aarde bereikte.

> Artikel in Science: Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary