VU benoemt bijzonder hoogleraar indirecte belastingen

Redmar Wolf is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

15-02-2013 | 16:52

Wolf is benoemd vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds. De leerstoel die hij gaat bekleden is een wisselleerstoel voor een periode van drie jaar. Wolf richt zich in zijn onderzoek en onderwijs op indirecte belastingen en dan met name op de btw. Redmar Wolf: ‘Voor mij is het een eer en uitdaging om studenten wegwijs te maken in dit dynamische vakgebied’.

‘Europees btw-stelsel gecompliceerd en fraudegevoelig’

Voor de meeste EU-lidstaten vormt de btw de belangrijkste inkomensbron. Voor ondernemers daarentegen is het vooral een bron van administratieve lasten. Belastingheffing moet eerlijk, eenvoudig en effectief zijn. Het Europese btw-stelsel is ingevoerd om de interne markt te faciliteren. Inmiddels blijkt het stelsel gecompliceerd, fraudegevoelig en onvoldoende aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in handel en techniek. Voortschrijdende rechtsvorming door het Europees Hof van Justitie vormt bij dit alles een complicerende factor. Op Europees niveau wordt nu nagedacht over vereenvoudiging van het btw-stelsel. De wetenschap kan in dit proces niet achterblijven.


Over Redmar Wolf

Wolf werd op 1 september 1966 geboren te Zwolle. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift ‘Carrouselfraude. Een Europees probleem vanuit Nederlands perspectief; een analyse van fiscale regelgeving en jurisprudentie’. Sinds 1990 is hij werkzaam als advocaat en btw-adviseur bij Baker & McKenzie Amsterdam. Hiernaast is hij actief als docent en auteur van tal van fiscale publicaties.